Stor dansk interesse for Eurostars

Eurostars-programmet har i januar godkendt intet mindre end 18 nye projekter med deltagelse fra 34 danske parter.

Danmark er deltager i hver sjette Eurostars projekt, og er dermed et af de mest aktive lande i Eurostars. De senest godkendte projekter er valgt blandt 51 danske indsendte ansøgninger, som giver Danmark førertrøjen sammenlignet med andre deltagere i Eurostars-programmet. 

Det samlede budget for de 18 godkendte projekter er på 171 millioner kr. hvoraf Innovationsfonden investerer 36 millioner kr. Desuden har Region Midtjylland bidraget med 2 millioner kr. til at finansiere to af projekterne.
Se Eurostars igangværende projekter her.

På internationalt niveau råder Eurostars årligt over en milliard kroner, som bliver delt ud over ni søgekategorier. Hovedtemaerne er bioscience, energi og ICT (Information and Communication Technology). Ser man dog på hvilke markedsområder de færdige produkterne lander under, er områderne medicin, biotech og molekylær biologi samt energi de mest populære. 

Det netop godkendte projekter starter op i løbet af foråret, og løber over de næste tre år. 

Med Eurostars-programmet er der mulighed for samarbejde med 34 Europæiske lande og et par enkelte lande udenfor Europa. Der skal være mindst to deltagere fra to forskellige Eurostars-medlemslande og ordningen henvender sig små og mellemstore virksomheder inden for forskning og innovation.

Målet er at skabe samarbejde på tværs af landegrænserne, og senest to år efter projektets afslutning skal parterne have et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet. 

Allerede nu er der 52 nye ansøgninger i proces. Desuden har Canada og Sydafrika valgt at indgå i Eurostars-samarbejdet, og vil fra næste ansøgningsrunde være at finde i programmet.

Næste ansøgningsfrist er 15. september.

Læs mere om Eurostars eller besøg Eurostars internationale webside

EUREKA - Innovation Week i Stockholm
​26. - 29. april 2016

Innovation Week præsenterer strategisk vigtige områder for EUREKA-netværket, herunder internationalt samarbejde med særligt fokus på Smart Cities, internationale talere, EUREKA Innovation Award samt udstillinger.
Tilmeld dig og læs mere

EUREKA-samarbejdet er sat i verden til at skabe tværnationale projekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Der er fokus på industriel forskning og udvikling af produkter, processer og serviceydelser til et potentielt marked på verdensplan.
Eurostars-ordningen er et induviduelt program finansieret i samarbejde med EU og EUREKA.

Parterne i de 18 godkendte projekter: