Grand Solutions-ansøgninger til 4.1 mia.

Årets første runde ansøgninger til Grand Solutions-projekter viser positive takter.

Frem til ansøgningsfristens udløb tirsdag den 7. marts modtog Innovationsfonden 168 projektansøgninger til Grand Solutions tematiske opslag. Der er samlet søgt om investeringer for 2.5 milliarder kroner. Derudover kommer parterne med en egenfinansiering på 1.6 mia.

Ved første gennemlæsning af de indsendte projekter tegner der sig positive tendenser. Generelt bærer de indsendte ansøgninger præg af meget høj kvalitet. Samtidig kan vi konstatere at projektforslagene læner sig tydeligere op af de specifikke fagstrategier med en skarpere fokus på værdiskabelse og implementering.

I årets første to måneder har fonden været rundt på landets universiteter for at informere om Grand Solutions og de faglige investeringsstrategier. Fonden har også været i dialog med en lang række ansøgere om konkrete projektidéer. Derudover offentliggjorde fonden sidste år flere fagspecifikke investeringsstrategier, udviklet i samarbejde med fagmiljøerne, for at guide ansøgerne.

Det har samlet set været et formål med de nævnte tiltag at tydeliggøre Innovationsfondens strategi over for universiteterne, GTS institutterne, regioner, kommuner og virksomheder, for at sikre en bedst mulig kvalitet.  Samtidig er ansøgningsprocessen blevet forenklet med en kortere sagsbehandlingstid.

- Vi kan med tilfredshed konstatere, at det nye forenklede setup med to runder om året (én fase og en væsentlig kortere behandlingstid) er vel modtaget. Det er glædeligt at se så mange innovationsprojekter med tydelig fokus på at omsætte excellent forskning til værdi for det danske samfund, siger vicedirektør i Innovationsfonden, Tore Duvold.

Fonden har godt 500 mio. til at fordele mellem de tematiske opslag, og det vil forventeligt give en acceptabel succesrate og en tilstrækkelig konkurrence.

Hvilke projekter, Innovationsfonden bestyrelse vælger at investere i, vil blive meddelt ansøgerne inden 100 dage efter ansøgnigsfristens udløb.

Årets næste ansøgningsfrist for Grand Solutions er den 13. juni i forbindelse med det »Åbent opslag«, som har et investeringsbudget på cirka 130 mio. kr. Læs opslaget her

  • Fokus på højt ambitionsniveau hvad angår økonomisk værdi, skabelse af nye arbejdspladser og konkrete løsninger på samfundsudfordringer.
  • Programmet er i år revideret for at gøre processen hurtigere, mere effektiv og mere fokuseret i forhold til at beskrive konkret værdi for samfundet.
  • Læs mere på grandsolutions.dk
  • Fonden modtog Grand Solutions-ansøgninger på samlet 2.5  mia. kr. Projekterne står derudover for samlet en egenfinansiering på 1.6 mia.

Svar på ansøgning

Ansøgere vil modtage svar senest primo juni - dvs. 100 dage efter ansøgningsfristens udløb.

Åbent opslag

  • Næste ansøgningsfrist for Grand Solutions-ansøgninger bliver «Åbent opslag« 
    13. juni 2017 kl. 16:00
  • Innovationsfonden ønsker med ”Åbent opslag” at investere i projekter med stort vækstpotentiale, der især opstår i grænsefladerne mellem de traditionelt opdelte fagområder – eller fra nye fagområder eller forretningsmodeller. 
    Læs mere