150 mio. til Internationale Programmer i 2019

Innovationsfonden deltager i 2019 i mere end 10 internationale programmer og har allerede nu åbnet for ansøgninger til de fem første. Med etableringen af et Strategic Advisory Board har fonden sammen med en lang række interessenter nøje udvalgt vores deltagelse i internationale programmer i år.

Danske partnere kan søge investeringer i EU-regi under Horizon 2020, EUREKA og EUROSTARS, i Nordisk regi under NordForsk og i Innovationsfondens bilaterale samarbejder.

I 2018 blev der etableret et Strategic Advisory Board for fondens internationale programmer, som skulle være med til at udvælge og kvalificere Innovationsfondens deltagelse i internationale programmer. Det betyder, at vi i højere grad har inddraget interessenter fra universiteterne, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og GTS-institutter i udvælgelsen.

Det internationale perspektiv er afgørende for et land som Danmark. Vi har en åben økonomi, gode styrkepositioner og en kultur for internationalt samarbejde og handel. Internationale samarbejder er et nøgleelement i at styrke og forsat udvikle dansk forskning og innovation.

Innovationsfonden ser derfor også ud over Danmarks grænser i vores investeringsprogrammer, hvor udenlandske partnere kan inkluderes i både Grand Solutions- og InnoBooster-projekter, ligesom Erhvervsforsker- og InnoFounder-ordningen tager udenlandske kandidater.

Det vigtigste element er Innovationsfondens deltagelse i mere end 10 internationale programmer årligt. Vi har en bred portefølje fordelt på alle fagområder og prioriterer projekter, som er forskningstunge og markedsorienterede og inkluderer både virksomheder og forskningsinstitutter.

Det er allerede nu muligt at ansøge til de første programmer i 2019, og listen vil løbende blive opdateret med nye ansøgningsmuligheder. I 2019 er fokus især på nye teknologiske muligheder, grøn vækst og Personalised Medicine.

Læs mere om Innovationsfondens internationale samarbejder

Søgemuligheder
ERA-PerMed 2019

Fondens investering: 7,5 mio.

Fokus er på at fremme forskning og innovation i sammenhæng med biomedicinsk forskning, klinisk forskning, bioinformatik, epidemiologi, socioøkonomisk forskning og forskning inden for integration af personlig medicin i klinisk praksis og etiske, juridiske og sociale implikationer forbundet hermed.

Deadline: den 7. marts 2019.

Læs mere her

JPND – Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases

Fondens investering: 2 mio. (+ 2,5 mio. kr. fra VELUX Fonden)

JPND har i denne ansøgningsrunde valgt at fokusere på Precision Medicine, som er en fremstormende tilgang til forebyggelse af sygdomme, diagnoser og behandling med fokus på det enkelte individs gener, biologiske karakteristika samt miljø og livsstil.

Deadline: den 12. marts 2019.

Læs mere her

JPI Oceans – Blue BioEconomy

Fondens investering: 11,25 mio.

Formålet er at styrke Europas position i Blue Bioecomomy ved at identificere nye - samt forbedre nuværende - måder at skabe værdi ved at bringe biobaserede produkter og services på markedet.

Deadline: den 17. marts 2019.

Læs mere her

JPI Oceans – Micro Plastic in Oceans

Fondens investering: 7,5 mio.

Med dette call ønsker JPI Oceans at fremme europæisk og transatlantisk forskningssamarbejde omkring problemerne med plast i verdenshavene. Dette gøres med henblik på at bidrage til "The Regional Seas Convention" samt "The Belém Statement" såvel som G7, G20 og FN’s mål om at reducere forurening med mikroplast i havet.

Deadline: den 28. februar 2019.

Læs mere her

FET Flagship: QuantERA 2019

IFD Budget: 3,75 mio. kr.

Beskrivelse: QuantERA fokuserer på kvantum teknologi. Fokus for callet er tværdiciplinære projekter og/eller helt ny teknologi der har potentiale til at gøre Europa førende inden for kvante teknologiske løsninger. Der kan søges om projekter inden for følgende områder:

  • Quantum communication
  • Quantum simulation
  • Quantum computation
  • Quantum information sciences
  • Quantum metrology sensing and imaging

 

Deadline: 18. februar 2019.

Læs mere her

Kontakt

International Collaborations
E-mail: internationale@innofond.dk

Martin Kyvsgaard, International Coordinator, Innovationsfonden
E-mail: martin.kyvsgaard@innofond.dk

Jens Peter Vittrup, Senior Advisor, Innovationsfonden
E-mail: jens.peter.vittrup@innofond.dk