Ansøgningsproces for Grand Solutions 2018

Fonden har stort fokus på resultater og løsninger, som giver værdi for samfundet. Med afsæt i samfundets og virksomheders konkrete udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden at give mulighed for investeringer i videninstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.

Grant Solutions logo

Med Grand Solutions investerer Innovationsfonden i videnbaserede projekter med højt ambitionsniveau, der leder til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løser vigtige danske samfundsproblemer. Grand Solutions skal udvikle nye innovative løsninger baseret på excellent forskning, og et stærkt team med de nødvendige kompetencer skal sikre, at projekternes mål nås.

Grand Solutions tematiske opslag 2018

Så snart fonden har de økonomiske rammer for 2018 på plads, vil de tematiske opslag til Grand Solutions for 2018 blive offentliggjort. Det forventes at ske umiddelbart efter, at finansloven for 2018 er vedtaget, hvilket angiveligt bliver medio december.

Erfaringsmæssigt tager det tid at samle partnere og det optimale projekthold, udvikle innovationen, opdatere State-of-the-Art, forstå projektaftagers behov og kvantificere værdiskabelsen. Innovationsfonden opfordrer derfor ansøgere til Grand Solutions projekter i 2018 til allerede nu at forberede projekterne.

Der forventes tematiske opslag indenfor:

 • Strategiske vækstteknologier, herunder: materialer, digitalisering, produktion, droner og space
 • Bioressourcer, fødevarer, sundhed og livsstil
 • Sundhed og klinisk forskning
 • Velfærd og uddannelse
 • Energi
 • Miljøteknologi

Der vil sandsynligvis komme andre tematiske opslag. En foreløbig guide og inspiration til ordlyden af opslag kan findes i de tematiske opslag for 2017. Læs mere på grandsolutions.dk.

Ansøgningsdeadline, proces og svar på ansøgning

 • Deadline for det tematiske opslag er tirsdag den 20. februar 2018, kl. 12:00
 • Udvalgte projekter inviteres til interviews i de tre første uger af maj 2018
 • Umiddelbart afviste ansøgninger får besked allerede medio april
 • Endeligt svar på evaluering af ansøgning vil være klar medio juni 2018

Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal indsendes via e-grant og kan indsendes umiddelbart, efter de endelige tematiske opslag/åbne opslag og retningslinjer er blevet offentliggjort.

For at imødekomme ønsker fra tidligere ansøgere, vil ansøgningsskemaet for 2018 ligne skemaet fra 2017 samt give mere plads til beskrivelse af projektets anvendte metoder og inkludere et forenklet projektbudgetskema.

Den totale tekstlængde i ansøgningen er derudover reduceret, og der er som noget nyt inkluderet et ”pitch-summary”, som kan hjælpe med at beskrive innovationsprojektet, herunder innovationens kvalitet, behov, værdiskabelse og implementering mere præcist.

Innovationsfonden fastholder de hurtige svartider, som blev introduceret i 2017, hvilket betyder, at ansøger får endelig svar på ansøgning inden ca. 100 dage efter deadline.

Grand Solutions åbne opslag 2018

 • Åbne opslag bliver som noget nyt allerede offentliggjort medio februar 2018
 • Deadline for indsendelse af ansøgning er medio august 2018
 • Udvalgte projekter inviteres til interviews i oktober 2018
 • Umiddelbart afviste ansøgninger får besked i slutningen af september
 • Endeligt svar på ansøgning vil være medio november 2018

Udarbejdelse af ansøgning til åbne opslag er stort set identiske med rammerne for de tematiske opslag.

Råd og Vejledning
.
Åben sektion, .

Kontaktpersoner

Lars Winther
Telefon: 6190 5036, mail: Lars.Winther@innofond.dk

Peter Aadal Nielsen
Telefon: 6190 5064, mail: peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Telefon: 6190 5063, mail: Thomas.Mathiasen@innofond.dk