GS

Årets første ansøgningsrunde er lige om hjørnet

Årets første ansøgningsfrist til Innovationsfondens Grand Solutions opslag er den 27. februar, hvor der kan søges inden for tre temaer.

Også i år vil fonden have fokus på projekter, der har potentiale til at generere resultater og løsninger, som giver stor værdi for Danmark. Med afsæt i samfundets og virksomheders konkrete udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i projekter hos videninstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige. 

I 2019 vi der være to ansøgingsrunder for Grand Solutions. I første runde opslås følgende tematiske opslag:

  • Nye Teknologiske Muligheder 
  • Grøn Vækst
  • Bedre Sundhed

En uddybende beskrivelse af de specifikke opslagstekster kan findes på grandsolutions.dk fra onsdag den 12. december kl. 12:00.

Innovationsfonden ønsker med Grand Solutions at investere i ambitiøse innovationsprojekter, der med excellent videnskab stræber mod at skabe nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer. Derfor bliver ansøgerne i år bedt om at forholde projektet til FNs verdensmål.

Innovationsfonden opfordrer alle, uanset køn, som har et ambitiøst innovationsprojekt og som har behov for investeringer, at søge Innovationsfondens Grand Solutions 2019.

Praktisk information vedrørende Grand Solutions 2019
Ansøgningsskemaet, som findes på e-grant, er i udseende ændret lidt i forhold til 2018, men substansen modsvarer tidligere års ansøgningsskemaer. Efter input fra tidligere ansøgere er projektbudgetskemaet derimod væsentligt forenklet i forhold til tidligere år.

Ansøgningsdeadline er den 27. februar 2019, kl. 12:00 og vi fastholder de hurtige svartider, hvilket betyder, at ansøger får endelig svar på ansøgning cirka 100 dage efter deadline.

Endeligt svar på evaluering af ansøgning vil være klar medio juni 2019.

Opslagstekster for anden rundes opslag med ansøgningsfrist i august, forventes at blive publiceret ultimo februar 2019.

Grand Solutions i tal
Innovationsfondens Grand Solutions kan søges to gange om året.

I 2018 er Innovationsfonden blevet ansøgt om 373 Grand Solutions projekter til en værdi af 4,4 milliarder kroner. 51 projekter opnåede tilsagn fra Innovationsfonden svarende til en succesrate på 14 procent.

Nedenfor er nogle eksempler på de Grand Solutions projekter, der allerede er blevet offentliggjort i 2018:

Til sammenligning modtog Innovationsfonden 296 ansøgninger til Grand Solutions i 2017 og bevilgede 48 projekter. Succesraten var 16 procent i 2017, mens den altså i 2018 er to procent lavere.

Projekterne bliver offentliggjort på innovationsfonden.dk i takt med at det formelle kontaktgrundlag er på plads.

Kontakt
Scientific Officers

Lars Winther
Lars.Winther@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Mail: thomas.mathiasen@innofond.dk

Michael Hansen
Mail: Michael.Hansen@innofond.dk

Peter Aadal
Mail: peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Anitha Sharma
Mail: Anitha.Sharma@innofond.dk