Årsrapport: Energiforskning skaber værdi for Danmark

Inden for energiforskning står vi på globalt plan overfor nogle spændende år - læs Innovationsfondens, EUDPs og ELFORSKs nyudgivne årsrapport "Energi17", som giver en status på de aktuelle danske investeringer i energi og ambitionerne for fremtiden.

I Danmark eksporterer vi energiteknologiske løsninger og service for godt 80 mia. kr. om året. Regeringens vision, der deles af brancheorganisationerne på området, er at fordoble eksporten til 140 mia. kr. i 2030.

Den årlige fælles publikation Energi17, fra EUDP, ELFORSK/Dansk Energi og Innovationsfonden giver et overblik over de 755 igangværende energiprojekter data, cases og nye projekter indenfor energi.

Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden, Thea Larsen, EUDP og Anders Stouge, ELFORSK/Dansk Energi ser forventningsfuldt på fremtiden:

- Med vores energiteknologiske løsninger sidder vi på en redefuld af guldæg. Med hjælp fra vores forsknings- og udviklingsprogrammer kan vi klække æggene og skabe værdi for hele Danmark.

For Innovationsfondens vedkommende blev der i 2016 skabt 13 nye Grand Solutions-investeringer på energiområdet for i alt 172 mio. kr. Energiprojekterne beskæftiger sig med vind, sol, smart energi, effektelektronik, energieffektivitet, lagring, systemintegration og geotermi.

Fonden har derudover foretaget 53 mindre energiinvesteringer i forskertalenter, iværksætteri og innovation på i alt ca. 35 mio. kr.

Energi17
Tidligere årsrapporter
Læs mere

Energiportalen energiforskning.dk.