""

Blue INNOship skaber otte nye grønne teknologier

Innovationspartnerskabet Blue INNOship har et halvt år til at nå i mål med sidste halvdel af de 16 søsatte projekter. Innovationsfonden, som har bidraget med 50 mio. kr., er tilfreds med, at det er lykkedes at udvikle grønne teknologier til globalt brug.

Pressemeddelelse: 05.10.2018

Danmarks hidtil største maritime innovationsprojekt Blue INNOship går nu ind i slutfasen. Med 120 mio. kr. i ryggen har det fireårige samfundspartnerskab med op mod 40 deltagende partnere skullet gennemføre 16 selvstændige projekter med sigte på at nedbringe udledninger fra skibsfarten samt at udvikle en innovationsplatform, der kan anvendes af bl.a. afløseren ShippingLab. Den største bidragsyder til Blue INNOship er Innovationsfonden med 50 mio. kr., derudover bidrager Den Danske Maritime Fond og Orients Fond samt partnerne selv.

Otte Blue INNOship-projekter mangler fortsat at nå i mål inden udgangen af marts 2019, hvor det er planen, at ShippingLab tager over – hvis det lykkes at rejse 90 mio. kr. i kapital.

Blue INNOship når flere opsatte mål
Et af målene med Blue INNOship har været at udvikle teknologier og metoder, der bl.a. kan være med til at reducere skibes udledning af CO2 med mindst 30 % og af SOx (svovl) og NOx (kvælstof) med 80 %. Flere af de afsluttede projekter peger i retning af, at målene nås. Det viser en evaluering af projekterne, som netop er foretaget.

- Projekterne har haft vidt forskelligt fokus, nogle går i detaljer med en teknisk udfordring, andre tegner brede perspektiver, men fællestrækkene er, at det kan lade sig gøre at nedbringe emissioner markant, og det på flere fronter, hvor dansk innovation og tekniske løsninger kan gøre en forskel globalt, siger Magnus Gary, sekretariatschef for Blue INNOship.

Innovationsfonden kipper med flaget
De foreløbige resultater får Innovationsfonden, der er den største bidragsyder med 50 mio. kr., til at kippe med flaget.

- Jeg noterer mig med tilfredshed, at flere af projekterne allerede er taget i brug eller vil kunne føres ud i livet i Det Blå Danmark. Det er rigtig positivt at se, at de resultater, der er kommet via Blue INNOship har medvirket til at udvikle grønne teknologier, der kan sælges globalt, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

De otte projekter, som er afsluttet og i mål, er:

 • Ved at udvikle en ’performance management’-platform er det lykkedes at trimme brugen af brændstof på to danske rederiers skibe. Der er sparet henholdsvis 3 og 5 % brændstof til en værdi af 70 mio. kr. i 2016 alene. Yderligere besparelse vil komme til i de følgende år. Som følge af projektet har virksomheden bag ’performance management’-platformen opnået en solid position på markedet med for ’vessel performance’. Læs mere her.
   
 • Det er lykkedes at fremstille flydende gas (LNG) med 40 % mindre strømforbrug. Gas kan således fremstilles på lokale havne fremfor som nu at være afhængig af dyr infrastruktur eller ineffektiv lastbiltransport. Udviklingen åbner blandt andet et milliardmarked i USA. Samtidig har resultaterne i projektet medført, at man på dansk jord kan udnytte naturgasnettet til at fremstille LNG ude i havnene og dermed udnytte den biogas, der allerede produceres. Læs mere her.
   
 • Designet og forretningsplanen er klar til en ny katamaranfærge til lastbiler, der nedsætter transportomkostningen pr. trailer godt 40 % og CO2-udslippet pr. trailer med 70 %.
   
 • Det er lykkedes at fordoble gastrykket i indsprøjtningen af brændstof i totaktsmotorer. Det øger effektiviseringsgraden med ca. 3 % og åbner for øget brug af gas som drivmiddel i stedet for olie. Resultatet har været teknisk svært at opnå, men partnerne har arbejdet tæt sammen og blandt andet udviklet en mere effektiv og bestandig ventil til at klare det høje tryk.
   
 • Et nyt ICT-system (Information, Communication and Technology) er udviklet til at energioptimere mindre færger og fartøjer, der f.eks. servicerer havvindmøller. Yderligere er der blevet udviklet et datalogningssystem, der nu er kommercialiseret.
   
 • Der er udviklet en teknisk løsning, der dynamisk tilpasser hastigheden på skibets drivaksel til de varierende indstrømninger til skibets propeller som følge af bølger, hvilket øger effektiviteten af propelleren og dermed mindsker skibets brændstofforbrug.
   
 • Ved at gøre overfladen på maling under skibe mindre ru og ved at fokusere på at nedbringe modstanden fra svejsesømme på skibsskroget er friktionen blev nedsat. Skibe kan sejle over verdenshave med mindre brug af brændstof, viser resultaterne.
   
 • Biocider i bundmaling på skibe hindrer begroning, og dette projekt skulle undersøge, hvilke metoder der var mest effektive til at få biociderne til at virke i længere tid.
Fakta og kontakt
Partnere
Åben sektion, Partnere

Partnere bag Blue INNOship er A.P. Moller-Maersk, A2SEA, Alfa Laval Aalborg, Automation Lab, Bureau Veritas, CBS, Claus Kruse IVS, Clean Combustion, Dansk Analyse,  Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Danske Maritime, DTU, Eltronic, Esmar Engineering, Esvagt, FORCE Technology, Haldor Topsøe, Hempel, J. Lauritzen, Kosan Crisplant, Lloyd's Register, LR Marine, MacGregor, MAN Energy Solutions, MOE Tetraplan, Moving Energy, OSK-ShipTech, Principia North, Propeller Control ApS, SIMAC, Syddansk Universitet, TORM, Transmar, Umicore, Vessel Performance Solutions, Wärtsilä Lyngsø Marine og Aalborg Universitet.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Magnus Gary, Head of Blue INNOship
Tlf.: 4095 0714, e-mail: magnus@blaainno.dk

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef
Tlf.: 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk