Drone

Danmark skal i front på cirkulær plastøkonomi, droner og robotter og digitale teknologier til kompetenceløft

Innovationsfonden vil løfte landets kompetencer inden for digitale og teknologiske løsninger og sikre, at Danmark er med i front, når det gælder udvikling af cirkulær plastøkonomi samt drone- og robotteknologi. Der er afsat i alt 100 mio. kroner, som kan søges frem til 20. august.

Innovationsfonden ønsker at investere i vidensbaserede projekter, der kan skabe løsninger til gavn for det danske samfund, inden for temaerne cirkulær plastøkonomi, drone- og robotteknologier samt digitale og teknologiske kompetenceløft.

Fonden har derfor åbnet for tre Grand Solutions-opslag med et samlet budget på 100 millioner kroner. Der er deadline for ansøgninger den 20. august kl. 12.00.

Cirkulær Plastøkonomi
Det danske samfund og industrier har generelt en stærk grøn profil og er førende inden for mange miljøteknologier. Men når det gælder den globale udfordring med plasthåndtering og –genanvendelse, er Danmark langt fra i front.

Innovationsfonden ønsker derfor at investere i perspektivrige forsknings– og innovationsprojekter, som kan være med til at realisere visionen om en cirkulær plastøkonomi.

Med opslaget ønsker Innovationsfonden at styrke Danmarks position som en fremtidig førerende miljøteknologisk nation inden for plasthåndtering og –genanvendelse ved for eksempel at skabe løsninger, der giver bæredygtig værdi for virksomheder og samfund, og som samtidig vil være til gavn for miljø, natur og dyreliv, foruden at reducere CO2 aftrykket.

Budget for søgemuligheden ”Cirkulær Plastøkonomi” i 2019 er ca. 50 mio. kr.

Læs mere om investeringskriterier og få vejledning og inspiration her

Drone- og robotteknologier
Danmark og resten af verden står over for en digital og teknologisk omstilling af erhvervsliv og samfund, der går hurtigere end nogensinde før.

Den teknologiske og digitale udvikling er gennemgribende og skaber store muligheder for Danmark og dansk industri. Men udviklingen er også udfordrende og stiller store krav til folks omstillingsevne i kraft af den hastige indførelse af teknologier som f.eks. kunstig intelligens, robotter og droner.

Innovationsfonden ønsker at styrke forsknings- og udviklingsindsatsen inden for de teknologier, der knytter sig til anvendelsen af droner og robotter.

Indsatsen inden for drone- og robotteknologier skal skabe værdi for Danmark gennem nye anvendelser af droner og robotter samt gennem udviklingen af nye teknologier, der udvider mulighederne for anvendelsen af droner og robotter.

Indsatsen skal ske i samspil med hhv. drone- og roboterhvervet og kan f.eks. dreje sig om:

  • Udvikling af dronen som fartøj – herunder dronens ”krop” såsom vinger, propeller, motor, servomekanismer, energisystem, batteri, autopilot med tilknyttede sensorer, antenne, datalink, kontrolenhed m.v.
     
  • Udvikling af autonome robotter, der tager sigte mod anvendelser, hvor robotter udviser adfærd eller løser opgaver præget af en høj grad af autonomi. Eller udvikling af samarbejdende robotter, der tager sigte mod, at robotter løser opgaver i fællesskab.

Budget for søgemuligheden ”Drone- og Robotteknologier” i 2019 er ca. 20 mio. kr.

Læs mere om investeringskriterier og få vejledning og inspiration her

Digital Teknologi til Kompetenceløft
Den hurtige digitale og teknologiske omstilling af vores erhvervsliv og samfund medfører en forandring og udvikling af arbejdsfunktioner og arbejdskulturer. Dermed følger en forskydning af de færdigheder, som den enkelte skal besidde i fremtiden.

De største forandringer forventes at ske i de brancher, hvor de nedslidende, administrative eller rutineprægede jobfunktioner fylder mest og potentialet for f.eks. automatisering vil være stort.

Der er således et stort behov for opkvalificering af arbejdskraften for at kunne udnytte de potentialer, de nye teknologiske muligheder tilbyder.

Hvis Danmark skal være frontløber i den digitale og teknologiske omstilling, er der et behov for forskning og innovation inden for effektive digitale og teknologiske løsninger, der kan indgå i uddannelse, efteruddannelse og livslang læring og således give medarbejdere i den private og offentlige sektor det nødvendige digitale og teknologiske kompetenceløft – på kort og på lang sigt.

Innovationsfonden ønsker derfor at investere i f.eks. forskning, udvikling og validering af nye eller kendte digitale teknologier, der kan bruges i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og uddannelse samt udvikling og implementering af nye samarbejdsformer, incitamentsstrukturer, nye produktionsformer eller processer.

Budget for ”Digital teknologi til kompetenceløft” i 2019 er ca. 30 mio. kr.

Læs mere om investeringskriterierne og få vejledning og inspiration her

Fakta
Timing

Udvalgte projekter inviteres til interviews i oktober 2019. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked ultimo september. Endeligt svar på ansøgningen vil være ultimo november 2019, med projektstart i 1. kvartal af 2020.

Innovationsfondens rolle

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden.

Innovationsfonden vil gerne dele en risiko med projektets partnere, når vidensniveau, værdiskabelse, projektet effektivitet og implementeringen af resultater er tilsvarende stor.