Acesion Pharma

Dansk biotekvirksomhed fortsætter jagten på effektiv og sikker behandling af hjerteflimmer

Den danske biotekvirksomhed, Acesion Pharma, der udvikler ny behandling af såkaldt forkammerflimmer, får nu en InnoBooster-bevilling fra Innovationsfonden på knap 5 mio. kr.

Acesion Pharma udvikler nye behandlinger til forkammerflimmer (atrieflimren eller AF), som er den hyppigst forekommende rytmeforstyrrelse.

Innovationsfonden har netop bevilget knap 5 mio. kr., som skal medfinansiere virksomhedens første kliniske studie i patienter, der lider af forkammerflimmer.

- Vi er begejstrede for denne betydelige bevilling fra Innovationsfonden, som vil medfinansiere Acesions første kliniske studie i AF patienter. Et studie som efter planen også kommer til at omfatte danske hospitaler og patienter. Vi er glade for den vedvarende opbakning fra Innovationsfonden, som også i selskabets indledende fase støttede den tidlige prækliniske validering af dette nye koncept for behandling af AF, siger Ulrik Sørensen, der er medstifter og COO for Acesion Pharma.

Efter et succesfuldt Fase I-studie i raske frivillige sidste år, vil Acesion i andet kvartal af 2019 igangsætte et Fase II-studie for at opnå såkaldt ’Proof-of-Concept’ for dets lægemiddelkandidat til intravenøs konvertering af forkammerflimmer til normal sinus rytme.

Forkammerflimmer er den hyppigst forekommende rytmeforstyrrelse, og berører omtrent 10 millioner mennesker i USA og EU – og omkring 30 millioner mennesker på globalt plan.

Hyppigheden af AF øges med alder, og det estimeres at 5-10% af befolkningen over 70 år har lidelsen. AF er karakteriseret ved en irregulær og unormalt høj sammentrækningsfrekvens i hjertets forkamre, atrierne, og giver anledning til reduceret livskvalitet, øget indlæggelsesfrekvens samt øget risiko for slagtilfælde (blodprop i hjernen) og død.

Eksisterende lægemidler har kun begrænset virkning, og medfører desuden risiko for alvorlige bivirkninger. Der er derfor et stort behov for at udvikle mere effektive og sikre lægemidler til medicinsk behandling af AF.

Acesion’s nye behandling er baseret på at hæmme funktionen at de såkaldte SK-kanaler, der findes i hjertet, hvor de har betydning for regulering af hjerterytmen.

Ved selektivt at blokere SK-kanalerne har det vist sig, at man kan opnå en anti-arytmisk effekt med selektivitet for forkamrene og dermed mulighed for at undgå alvorlige sideeffekter i hjertets hovedkamre. Derved er hæmning af SK-kanalerne en ny og lovende strategi til en mere effektiv behandling af AF og med forventet bedre sikkerhedsprofil i forhold til risiko for proarytmi.

Læs mere om Innovationsfondens InnoBooster-program her.

Fakta
Kontakt

Frans Wuite, CEO, Acesion Pharma
Mail: fgw@acesionpharma.com  

Ulrik Sørensen, co-Founder and COO, Acesion Pharma
Mail: uls@acesionpharma.com

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk