Dansk energiforskning øger konkurrenceevne og eksport af grønne løsninger

I rapporten Energi18 giver EUDP, ELFORSK og Innovationsfonden en fælles status på de danske investeringer i energi og ambitionerne for fremtiden.

Rapporten viser, at den grønne omstilling er i fuld gang. Priserne på vindenergi, solceller og batterier falder drastisk og giver nye muligheder for Danmark. Det skaber også en udfordring i form af en skærpet international konkurrence, hvor Danmark risikerer at sætte sin førerposition over styr.

Dansk eksport af energiteknologi taber pusten
I 2017 var Danmarks eksport af energiteknologi og –service 85 mia. kr. Det er en stigning i forhold til 2016 på 1,5 procent. Halvdelen af eksporten af energiteknologi kommer fra grønne teknologier, men her er eksporten for tredje år i træk faldet. Det er vigtigt at få vendt denne udvikling, hvilket kræver investeringer.

Læs også: Fonden, EUDP og ELFORSK satte under info-møde i Vejle rammerne for en god ansøgning -  fristen for energi-projekter er den 14. august

Fondens investeringer i energi

  • I 2017 har Innovationsfonden investeret ca. 100 mio. kr. i syv Grand Solutions-energiprojekter inden for vind, energieffektivitet, lagring og systemintegration.
  • Derudover har fonden foretaget mindre energiinvesteringer i forskertalenter/erhvervsforskere, iværksætteri (InnoFounder) og innovation i små og mellemstore virksomheder (InnoBooster) på 35 mio.kr.
  • Fonden har i 2017 udarbejdet en international strategi, og de internationale aktiviteter på energiområdet i 2017 omfatter fire Eurostars-projekter og fire projekter med ca. 8 mio. kr. til de seks danske partnere i EU Cofund Electromobility Europe.
  • I 2017 indgik fonden aftale med det kinesiske videnskabsministerium MoST om årlige bilaterale opslag i 2018, 2019 og 2020 om energi.
  • I 2018 er der indgået en aftale med Indien om bilaterale opslag på energiområdet. Innovationsfonden indtrådte endvidere i EU Cofund Smart Energy Systems med opslag i 2018.

Innovationsfondens investeringsstrategi i energi
Innovationsfondens investeringsstrategi for energi fra 2018 til 2020 tager afsæt i, at omstillingen i energisektoren giver gode muligheder for radikalt nye løsninger, og at store teknologiske gennembrud typisk har afsæt i ny viden og nye kompetencer opnået gennem stærk forskning og stærke offentligt-private samarbejder.

Derfor vil fonden styrke den strategiske forskning på energiområdet, øge innovationskraften i den danske energisektor og medvirke til udvikling af radikalt nye løsninger til fremtidens energisystem. Endvidere investerer fonden på tværs af sektorer i nye energiteknologier med højt indhold af materialeteknologi og nye services og forretningsmodeller med højt indhold af IKT.

Vidste du?
På den fælles webportal energiforskning.dk kan du følge med i, hvad de tre offentlige programmer støtter – og hvad de dermed bidrager med, når det handler om udvikling af nye løsninger og teknologier på energiområdet.

Mere om energiforskning
Samarbejde om energi
Åben sektion, Samarbejde om energi

Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK arbejder sammen om at omsætte lovende forskningsresultater til kommercielt bæredygtige industrielle løsninger.

Hent rapporten Energiåret 2018 og fondens investeringsstrategi inden for energi
Åben sektion, Hent rapporten Energiåret 2018 og fondens investeringsstrategi inden for energi