""

Dansk forskning går styrket ind i 2018

Det er glædeligt, at der er skabt en politisk aftale om udmøntningen af forskningsreserven for det kommende år. Vel og mærke en afbalanceret aftale, der skaber grundlag for ny viden og imødekommer behovet for at understøtte vigtig udvikling i samfundet. Det politiske forlig betyder, at vi kan se positivt frem mod det nye år.

Kommentar fra Innovationsfondens formand Jens Maaløe

For Innovationsfonden giver aftalen et velkomment rygstød til at fortsætte arbejdet med at løfte viden og skabe værdi for det danske samfund. Den politiske aftale indeholder et økonomisk løft til fondens aktiviteter og udtrykker generelt en politisk tillid til fondens evne til at udmønte midlerne effektivt ud fra de givne rammer.

Samlet betyder aftalen, at Innovationsfonden nu har sit grundlag på plads til at intensivere forberedelserne af fondens kommende aktiviteter. Det gælder ikke mindst rammerne for ansøgninger til Grand Solutions, som har deadline den 20. februar 2018.

Med fondens budget for 2018 vil der stadig være behov for en knivskarp udvælgelse af de allerbedste idéer. Innovationsfonden har i de seneste år måttet fravælge mange kvalificerede ansøgninger af budgetmæssige grunde – til skade for dansk innovation. Alene inden for Grand Solutions er Innovationsfonden i år blevet ansøgt om medfinansiering for over fire mia. kr.

Omend nåleøjet stadig vil være svært at ramme for ansøgere i 2018, så lysner perspektiverne for landets dygtige ildsjæle, der ønsker at investere i ambitiøs dansk udvikling i samarbejde med Innovationsfonden.

Innovationsfonden har arbejdshandskerne på og ser frem til at være med til at gøre 2018 til et stærkt og udviklende år for Danmark.

Mere om aftalen
Forskningsreserven 2

I den politiske aftale om forskningsreserven er der afsat 360 millioner kroner til Innovationsfonden, der er fordelt som følger:

Fondens budget 2018

Den politiske aftale om forskningsreserven og regeringens forslag til finanslov for 2018 vil betyde, at Innovationsfonden i 2018 får et samlet budget på 1,4 mia. kr.

Kontakt

Konstitueret kommunikationschef, Thomas Bjerre
Mail: Thomas.Bjerre@innofond.dk
Tlf.: 6190 5019