GomSpace2

Dansk nanosatellit skal være linje-dommer

Et nyt samarbejde skal udvikle en ny rumbaseret forretning hvor små nanosatellitter – en dansk styrkeposition – skal være ”linjedommer” for store kommunikationssatellitter og sikre at disse opfører sig korrekt og kun sender signaler i de områder, hvor de må.

Mere end 400 kommunikationssatellitter placeret i geostationær bane om jorden og hver på størrelse med en større varevogn udgør en kritisk del af rygraden i det moderne kommunikationssamfund. I et tæt samarbejde starter TICRA og GomSpace nu udviklingen af en lille nanosatellit på størrelse med en mælkekarton. Projektet skal sikre at kommunikationssatellitterne ”opfører sig korrekt”, og samtidigt skal det hjælpe ejerne af satellitterne med at få et større afkast.

Nanosatellitten opsendes i en bane, så den hver dag passeres igennem signalerne fra de mange opsendte kommunikationssatellitter. Den måler kvaliteten af signalerne, som er af interesse for ejerne af de store satellitter, af telemyndigheder og for forsikringsselskaber i rumfartsbranchen.

Dette vil bidrage til, at vi alle får bedre og billigere kommunikation i fremtiden, og for projektpartnerne giver det nye muligheder for at afsætte både satellitter, afledte services og avanceret software til antenner.

Projektet støttes af Innovationsfonden, og det skal resultere i en afprøvning af en satellitprototype på jorden med specialudviklet radio og antenne, samt et softwareværktøj til at forudsige, hvad målinger bør være og dermed grundlaget for rapportering af afvigelser.

Projektet har allerede international interesse, og både TICRA og GomSpace vil arbejde fokuseret med kommercialiseringen af projektet. ”Med Nanosatelitterne er det nu muligt at adressere en række innovative business cases uden en kæmpe investering up-front i modsætning til traditionel rumfart med store satellitter. Dette projekt er et rigtigt godt eksempel herpå” udtaler Niels Buus, CEO hos GomSpace.

GomSpace er ledende udvikler og producent af nanosatellitter til verdensmarkedet og TICRA er førende inden for design af avancerede satellitantenner. ”I dag har de fleste store satellitter antenner, der er designet med TICRA‹s software. Vi glæder os til projektet og samarbejdet med GomSpace, der vil være et springbræt til, at vi får en stærk position på markedet for små satellitter” siger Michael Lumholt, administrerende direktør i TICRA.

Topfoto: gormspace.com

Mere om projektet
Investering
  • Innovationsfonden: 5 mio.
  • Samlet budget: 9 mio.
  • Varighed: 2 år
  • Officiel titel: BeamWatch

Koncepttegning af nanosatellit der passerer under en geostationær satellit.

Koncepttegning af nanosatellit

Ovenfor er et eksempel på forventet måledata i projektet.

Kontakt

Niels Buus, CEO, GomSpace
Tlf. 9635 6111, mail: nbu@gomspace.com

Michael Lumholt, Administrerende Direktør, TICRA
Tlf. 3330 6751, mail: ml@ticra.com