shippinglab

Dansk teknologi skal gøre skibsfart autonomt og miljøvenligt

Intelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner, navigerer sikkert ind i havnen og lægger til kaj. Det er en del af den nære fremtid ifølge de ambitiøse mål i ShippingLab, som er Det Blå Danmarks nye platform for maritim forskning, udvikling og innovation. Innovationsfonden har investeret 33 mio. kr. i projektet.

Bag ShippingLab står en lang række rederier, teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser.

Knap 30 projektpartnere har sat sig for at udvikle Danmarks første autonome og miljørigtige skib ved at sammensætte danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.

Blandt ambitionerne er at sikre ’zero emission’-sejlads i afgrænsede områder, som eksempelvis havne og kystnære områder.

Den maritime branche såvel som verdenssamfundet står over for en række store udfordringer, når det kommer til miljøet. Formålet med samarbejdet er at sikre, at danske maritime kompetencer fortsat er verdensførende inden for miljøteknologi og desuden koble dette til udviklingen af kompetencer inden for autonome løsninger til skibe.

Det er et område, som er i rivende udvikling, og som rummer et enormt potentiale for de virksomheder, der lykkes med at sætte det på dagsordenen.

Fælles platform for forskning og innovation
Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab og adm. direktør for Wärtsilä Lyngsø Marine, siger:

- I dag er Det Blå Danmark en af Danmarks absolutte styrkepositioner – og det skal vi også være i morgen. Med ShippingLab skaber vi en fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation, som skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden besidder kompetencerne til at være verdensførende i et stærkt konkurrencepræget globalt marked. Danske maritime teknologier og løsninger spiller en vigtig rolle i løsningen af nogle af de helt store globale udfordringer, og Det Blå Danmark skal fortsat være et erhverv, der skaber vækst og velstand i Danmark. Det nære samarbejde mellem aktørerne i de maritime erhverv er helt afgørende i den forbindelse.

Intentionerne bag ShippingLab er i tråd med vækstplanens vision om at styrke Danmarks position som et globalt maritimt kraftcenter, og samarbejdet vil sikre Det Blå Danmark bedre muligheder for at konkurrere internationalt på maritime løsninger, der lever op til ikke bare nuværende, men også kommende ønsker og krav inden for autonomi, sikkerhed og miljø.

Konkrete tiltag
Blandt de mange aktiviteter i ShippingLab er udviklingen af teknologi, der skal sikre autonomi og miljøvenlig sejlads med såvel mindre som større fartøjstyper.

Projektet inkluderer machine-learning, hvilket forventes at give et betydeligt bidrag til en mere sikker og effektiv transport, som kan kombineres med udviklingen af løsninger for emissions-fri sejlads i og omkring havneområdet.

Udviklingen af disse løsninger til kommerciel skibsfart er meget omkostningstunge og kan lade sig gøre på grund Innovationsfondens investering på 33 mio. kr. i ShippingLab.

Fakta
Yderligere info
 • ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen.
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization 
 • ShippingLab kommer til at køre i tre år og skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.

Målsætningen for ShippingLab er at skabe Danmarks første autonome, miljørigtige skib. Dette opnås i et samspil mellem fire arbejdspakker:

WP1 – Digital Ship Operations
Denne arbejdspakke fokuserer på at udvikle værktøjer og metoder til at skabe såkaldte ’digitale tvillinger’ af skibe ved anvendelse af højfrekvente data.

Ikke to skibe er ens. Ved at udvikle digitale tvillinger af det enkelte skib, vil optimeringen af skibets drift blive langt mere præcis og effektiv, da effekterne af forbedringerne kan simuleres i en nøjagtig model for det specifikke skib.

WP2 – Autonomy
Denne arbejdspakke fokuserer på at demonstrere anvendeligheden af autonom navigation ved kystnær sejlads. Dette skal ske ved at udvikle nye metoder og algoritmer, der skal fungere i samspil med eksisterende teknologier inden for navigation, styring, manøvrering og kajanløb på såvel nye som eksisterende skibe.

Autonomt er ikke det samme som at sejle ubemandet. Fordelen ved autonom sejlads er, at skibet anvender den optimale energi til at drive og navigere skibet samt at sikkerheden til søs øges, da den menneskelige påvirkning på skibets operation reduceres.

WP3 – Decarbonization
Denne arbejdspakke fokuserer på at udvikle og teste løsninger, der medfører, at skibe kan operere uden at udlede skadelige emissioner i eksempelvis havne, kystnære områder eller lignende.

I første omgang vil løsningerne fokusere på operation i kortere perioder, men det er formålet, at aktiviterne i arbejdspakken skal skubbe på udviklingen af emissions-fri sejlads, således at den maritime branche kan leve op til 2050 kravene om at halvere udledningen af drivhusgasser fra skibsfart med 50% i forhold til 2008-tal.

WP4 – General Management, Integration & Outreach
Ud over de rent tekniske arbejdspakker har ShippingLab også et fokus på at udvikle flere aktiviteter, der kan medvirke til, at målsætningen opnås bedre eller hurtigere. Dette kan ske med nye eller eksisterende partnere og derfor er projekt- og forretningsudvikling en væsentlig del af opgaven.

Derudover er det hensigten, at arbejdet i ShippingLab skal skabe en blivende samarbejdsplatform for forskning, udvikling og innovation i den maritime branche, således at aktiviteterne i ShippingLab medvirker til at bringe maritime aktører tættere sammen om fælles udvikling og samtidig tiltrækker flere studerende til branchen ved at synliggøre mulighederne og udfordringerne i Danmarks mest globale erhverv.

Partnere i projektet

Partnere i ShippingLab

Automation Lab

Ballard

Copenhagen Business School

Callenberg

Danelec Marine

Danfoss

Danske Maritime

Danske Rederier

DFDS

Danmarks Tekniske Universitet

FORCE Technology

Fyns Maritime Klynge

J. Lauritizen

Logimatic Solutions

Logimatic Engineering

Maersk Tankers

MAN Energy Solutions

Molslinjen

Scandlines

SIMAC

Søfartsstyrelsen

Teknologisk Insitut

Torm

Tuco Marine

Vessel Performance Solutions

Wärtsilä Lyngsø Marine

Aalborg Universitet

Investering

Innovationsfondens investering: 33 mio. kr.

Samlet budget: 87 mio. kr.

Varighed: 3 år

Officiel titel: ShippingLab - Driving Future Maritime Technology

Kontakt

Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab og adm. direktør for Wärtsilä Lyngsø Marine
Tlf: 40 55 45 94, Mail: kjeld.dittmann@wartsila.com,

Magnus Gary, projektdirektør for ShippingLab
Tlf: 40 95 07 14, Mail: mg@shippinglab.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf:  61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk