Åbent skilt

Du kan stadig kontakte Innovationsfonden

Efter regeringens og myndighedernes påbud i forbindelse med Covid-19 er alle ansatte i Innovationsfonden sendt hjem minimum indtil efter påske.

Innovationsfonden bestræber sig på at opretholde driften.

Det vil fortsat være muligt at ringe på fondens hovednummer 6190 5000 og fondens medarbejdere kan som udgangspunkt også træffes som vanligt på mail og telefon. Men der kan være risiko for længere svartider end normalt.

Find rette medarbejder på oversigten her.

Alle fysiske arrangementer (møder, panelmøder, pitches o.lign.) ændres i det omfang, det er muligt, til videomøder. Møder, der ikke kan foregå via video eller andre digitale redskaber, aflyses eller udskydes.

Ledelsen er i gang med at gennemgå potentielle konsekvenser af situationen, og der vil løbende blive lagt information ud på fondens hjemmeside om dette – særligt til ansøgere og bevillingshavere.

Ligesom fonden vil opdatere om situationen i nyhedsbreve og Innovationsfonden på Linkedin.

Hjælpeservice til virksomheder
Regeringen og en lang række ministerier og myndigheder har eksisterende eller har lanceret nye initiativer, der kan være en hjælp for virksomheder, der er trængt af den aktuelle situation.

Se et udpluk af nogle af de services, som virksomheder kan benytte sig af.

 

 

For nyligt gennemførte vi de første virtuelle panelpitch, som i denne tid vil erstatte fondens fysiske Innobooster-panelmøder. Her pitcher LSM Industries fra Vrå en idé til et innovativt udviklingsprojekt for panelet.

Innobooster virtuelt panelmøde