""

Energilagring kan blive næste skridt for dansk energi-innovation

Energilagring er et fremtidigt tema med stort forretningspotentiale for danske virksomheder. Danmark har et godt afsæt i stærke danske energiforskningsmiljøer, der er et potentiale, som det bestemt er værd at investere i.

Innovationsfonden, DI Energi, DTU, Ingeniørforeningen IDA med flere inviterede torsdag den 24. august til debat i Industriens Hus om den rolle, forskning og innovation spiller i en kommende energiaftale med særligt udgangspunkt i, hvad perspektiverne er for at udvikle dansk viden og know-how om energilagring i Danmark.

- Det er vigtigt med offentlige investeringer inden for energilagring, fortalte vicedirektør i Innovationsfonden Tore Duvold under sin tale til arrangementet, og gav de tre væsentligste begrundelser: 

1. Det er global efterspørgsel på løsninger inden for energilagring. Løsninger, der understøtter et effektivt og integreret system for "smart energi", som kan rumme stadig større andele af fluktuerende vedvarende energi og som i sidste ende også kan reducere prisen på energi.

2. Danske virksomheder forventer en betydelig fremtid indenfor energilagringsteknologier, løsninger og services. Det omfatter både store internationale virksomheder og en underskov af små og mindre virksomheder. 

3. Danmark har energiforskere på internationalt niveau indenfor elektrolyse, batterikemi, energieffektivitet og relevante materialeforskningsdiscipliner, og dem skal vi investere mest muligt i. 

- Innovationsfonden er i øjeblikket ved at opdatere fondens energistrategi og kan allerede nu afsløre, at den kommer til at indeholde et stadigt større fokus på det smarte, integrerede og fleksible energisystem. Lagring af energi indgår som et helt centralt element. Investeringsstrategien tager afsæt i, at omstillingen i energisektoren rummer store potentialer for radikalt nye løsninger inden for energilagring, og at store teknologiske gennembrud ofte har afsæt i ny viden opnået gennem offentligt støttet forskning, fortalte Tore Duvold også i talen.

Der er stigende global interesse for området, og det tilbyder store muligheder for danske virksomheder og forskere. Lagringstemaet er dog komplekst, og det er nødvendigt at se dette i en kontekst af systemtænkning og sammenhænge. Temaet omfatter eksempelvis både lagring af varme og lagring af el og kan være på meget forskellige niveauer fra hustand (Kwh) til systemniveau (Gwh) og kan omfatte både mobilitet og transport.

Innovationsfondens investering i energilagring

Innovationsfonden har med succes investeret tidligt i små og mellemstore virksomheder, som arbejder med energilagringsløsninger. 

En af de virksomheder er HPNow, som er et start-up fra DTU i 2015. De forsker, udvikler og kommercialiserer en teknologi til decentral produktion af kemikalier på basis af grøn strøm. De har modtaget støtte fra Innovationsfondens Innobooster-program, der er rettet imod iværksættere og SMVere. 

- For HPNow har InnoBooster gjort det muligt at tage et stærkt proof-of-concept med lovende forretningsmuligheder til første field trials og derefter tidligt produktstadie, fortæller Rasmus Frydendahl, CTO and Co-founder af HPNow.

HPNow er også med i Grand Solutions-projektet Proactive, som fonden har investeret 15 mio. kr. i i 2016. Her forsker de i og udvikler en banebrydende ny teknologi til at omdanne grøn el til kemikalier. En løsning, der desuden resulterer i mere fleksibilitet. 

Innovationsfonden forventer at præsentere flere projekter inden for energilagring i den kommende tid.

Energipolitik
Global interesse for energilagring
  • I 2016 steg de globale investeringer indenfor intelligente elmålere, energilagring, energieffektivitet og elbiler med 29 % til over 4 mia. USD. Det er Bloombergs tal fra i år.
  • Den højst profilerede virksomhedshandel i 2016 var Teslas køb af Solar City til næsten 5 mia. USD, hvor den nu samlede løsning i form af ”Teslas Power Wall” tilbyder en kombination af solceller, el-bil og et batteri til lagring af el.
  • Samsung er ved at installere verdens største batterilagringssystem i Californien på 30 MWh og 120 MWh. 
  • I Tyskland forventes en vækst i lagring på el-system niveau at stige fra 112 MW i 2016 til 500 MW i 2020. En gennemsnitlig årlig vækstrate på +45% viser tal fra PAConsulting 2017.
  • Den engelske regering har nyligt offentliggjort planer om en offentlig støtte på 246 mio. £ til batteriforskning i kontekst af det smarte energisystem.
Investeringsstrategi for energi

Hent fondens strategi for energi (PDF)
En opdateret udgave af strategien forventes at udkomme i slutningen af året.

Dokumenter