Søgemulighed Erhvervs-ph.d.: Alle områder (private sektor)

To Erhvervsforsker-opslag med deadline 7. januar udskydes og justeres

Den politiske beslutning om at tematisere Innovationsfondens midler medfører, at to Erhvervsforsker-opslag - med åbning d. 3. december og deadline d. 7. januar - ikke kan gennemføres som planlagt. Opslagene genopslås i stedet i foråret, hvor de vil være tilpasset de politiske prioriteringer.

Innovationsfonden har på sin hjemmeside varslet åbning af tre Erhvervsforsker-opslag torsdag d. 3. december 2020 med deadline torsdag d. 7. januar 2021.

Den politiske aftale om Innovationsfondens midler i 2021 har imidlertid ændret på fondens rammer for uddeling af bevillinger.

Fondens midler skal i 2021 udmøntes inden for udvalgte tematikker; Ambitiøse og varige grønne forskningsinitiativer, Lifescience, Sundhed og Velfærdsteknologi samt Teknologi og innovation der kan fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. Derfor er det ikke muligt at gennemføre de to ”åbne” Erhvervsforsker-opslag.

Det drejer sig specifikt om opslaget Erhvervs-ph.d.: Alle områder (privat sektor) og opslaget Erhvervspostdoc: Alle områder (privat sektor), som fonden derfor er nødsaget til at udskyde.

Opslaget ’Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (private sektor)’ gennemføres dog som planlagt, da der er afsat særskilte midler til dette i den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2021.

Genopslås i justeret version til foråret

De udskudte opslag vil blive genopslået i foråret 2021, hvor de vil være tilpasset de politiske prioriteringer. Ansøgningsrunden åbner primo marts med deadline d. 25. april 2021

Læs mere om de udvalgte tematiseringer her.

Innovationsfonden beklager det besvær, som udskydelsen af Erhvervsforsker-opslagene medfører for ansøgere mv.
Læs mere om udskydelse af Erhvervsforskeropslag i denne FAQ

Læs den politiske aftale om fordeling af Forskningsreserven 2021