ErhvervsPostdoc løber med Tietgenprisen

Sebastian Felix Schwemer fra Det Juridiske Fakultet på KU modtager årets Tietgenpris for sin forskning i, hvordan vi kan regulere et vildtvoksende, digitalt marked.

Tietgenprisen har et stærkt element af tradition over sig. Den blev indstiftet i 1929 for at markere 100-året for fødselsdatoen for en af den danske, industrielle revolutions stærkeste drivkræfter: C.F. Tietgen.

Onsdag den 28. november modtog ErhvervsPostdoc Sebastian Felix Schwemer fra Det Juridiske Fakultet den ene af årets to priser for sin kritiske forskning i udfordringerne med det grænseløse internet samt hans store engagement i at samarbejde med både erhvervsliv og den offentlige sektor.

Med Tietgenprisen følger – foruden æren – 250.000 kr.

Dansk erhvervsliv skal have tidssvarende juridiske rammer
Den traditionsrige pris er ifølge en pressemeddelelse fra DSEB (Danish Society for Education and Business, tidl. FUHU) en af de største, der går til yngre forskere for forskning inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, som i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene.

- Sebastian Felix Schwemer bidrager med relevant forskning, som han også publicerer fint. Han udviser desuden et betydeligt engagement inden for den akademiske verden, og han bidrager til en solid forståelse for regulering af det digitale marked, siger Peter Møllgaard, professor og formand for Tietgenpriskomitéen.

Sebastian Felix Schwemer mener, der er behov for at opdatere lovgivningen i lyset af den hurtige teknologiske udvikling.

- Det er vigtigt, at både dansk og europæisk erhvervsliv får tidsmæssige og moderne, juridiske rammer, der kan gøre dem konkurrencedygtige på det digitale område, hvor især amerikanske og asiatiske virksomheder bestemmer udviklingstempoet, siger han ifølge en pressemeddelelse.

Sebastian Felix Schwemer fik overrakt prisen den 28. november under en middag på Børsen af Peter Møllgaard på vegne af foreningen DSEB.

Artiklen er oprindeligt offentliggjort på uniavisen.dk og er lagt på innovationsfonden.dk med deres tilladelse.

Tietgenprisen
Kun krav om plan og budget

Prisen på de 250.000 kr. er ikke på forhånd øremærket til et bestemt formål, men Sebastian Felix Schwemer skal fremvise en plan og budget for anvendelsen af prismidlerne, der har med forskning at gøre, inden han kan modtage dem.