21 nyuddannede, unge iværksættere fordelt på 13 teams får nu chancen for at realisere deres startup-drømme.

Et nyt hold innovative unge er nu udvalgt til InnoFounder - Graduate

De næste 12 måneder skal 21 unge iværksættere videreudvikle og forfine deres innovative idéer, så de kan bringes tættere på markedet. De er alle optaget på det nye hold på programmet InnoFounder – Graduate.

21 nyuddannede, unge iværksættere fordelt på 13 teams får nu chancen for at realisere deres startup-drømme.  

De er udvalgt til programmet InnoFounder - Graduate og vil fra den 1. marts og et år frem modtage sparring og finansiering, så de kan komme godt fra start med deres virksomheder.

Deres forretningsidéer spænder bredt – fra udvikling af madspildsreducerende produkter til landbaseret dyrkning af tang og datalogning på smartphones.

 

SoilSense: Sensorsystem til præcisionsvanding for tørkeramte bønder

SpilSense
SoilSense har udviklet et billigt sensorsystem til vanding af marker, der gør landmænd i tørkeramte lande i stand til at øge vandeffektivitet og udbytter.

Vand bliver en stadig mere knap ressource, og FN forudser at vandforsyningen på globalt plan vil være 40 procent for lav i 2030. Da landbruget er ansvarlig for 70 procent af det globale vandforbrug, er det afgørende, at landmænd øger vandeffektiviteten.

Ved at benytte jordsensorer til at foretage præcisionsvanding, kan landmændene øge deres udbytte med op til 30 procent og reducere vandforbruget med 20 procent. De fleste eksisterende løsninger på dette område er designet til store kommercielle landbrug, for hvem sensornøjagtigheden er vigtigere end omkostningerne, og hvor landmanden har en solid uddannelsesmæssig baggrund som grundlag for at tolke systemets resultater.

SoilSense er designet specielt til små og mellemstore landbrug med permanente afgrøder. Systemet er prismæssigt tilgængeligt og tilvejebringer handlingsangivende indsigter uden behov for ekspertviden.

InnoFounder – Graduate
Jesper Alkestrup
E-mail: jalkestrup@gmail.com

 

 

Pure Algea: Omsætning af restnæring til højværdiprodukt

Pure Algea
Virksomheden Pure Algea har spottet et stort potentiale i produktion af tang.  

Alger – herunder tang - optager nemlig kvælstof, når det vokser, hvilket betyder, at det reducerer mængden af CO2 i atmosfæren. Samtidig er tang en fødevare, som er rig på mineraler, vitaminer og sundhedsfremmende stoffer.

Pure Algea arbejder på at etablere Danmarks første kommercielle produktion af tang dyrket i kontrollerede landbaserede anlæg. Ved dyrkning af tang under kontrollerede forhold, kan man sikre høj kvalitet og optimal fødevaresikkerhed, samtidig med at vækstbetingelser og udbytter optimeres.

Markedet for tang i Europa vokser med 7-10 procent om året, og efterspørgslen på tang er i dag meget højere end udbuddet.

Fondens investering vil bidrage til at udvikle Pure Algea fra prototype til et kommercielt system.

Web: purealgae.dk

InnoFounder – Graduate
Esben Rimi Christiansen
E-mail: info@purealgae.dk
 

 

Hjælp Til Pårørende: Online videolektioner til pårørende

Pårørende til syge bliver ofte glemt og ender i situationer, hvor de ikke ved hvad de skal sige eller gøre for at hjælpe. Det vil Hjælp Til Pårørende lave om på.

Hjælp Til Pårørende er et online, videobaseret læringsmiljø, hvor pårørende bliver klædt på til at klare det pres de udsættes for, hvilket nedbringer antallet af sygedage og førtidspensioner mærkant. Videoforløbet er er udviklet i samarbejde med psykologer, erfarne pårørende og tidligere depressionsramte.

Depression er det første sygdomsområde, hvor pårørende kan få hjælp, men i fremtiden vil Hjælp Til Pårørende være tilgængelig for alle store sygdomsområder f.eks. demens, cancer, angst, schlerose og ADHD.

Innovationsfondens støtte sikrer, at Hjælp Til Pårørende kan udbredes til flere sygdomsområder allerede i 2019.

Web: hjælptilpårørende.dk

InnoFounder – Graduate
Anika Toftebjerg Leth
E-mail: Anika.Leth@gmail.com
 

 

Encida: Giver ingeniører tid til at innovere

Encida
Ingeniører bruger i gennemsnit en tredjedel af deres arbejdstid på ikkeværdiskabende arbejde. Dette kan f.eks. være at indsamle information og genskabe data.

Encidas vision er at frigøre tid hos ingeniører til at være innovative, så de kan udvikle fremtidens teknologier.

Med viden og indsigt i ingeniørernes arbejde udvikler Encida software, som digitaliserer, automatiserer og optimerer tekniske processer.

Encidas nuværende fokus er virksomheder, som udvikler produkter, der kræver akustiske eller elektriske tests - f.eks. højtaler-, ventilations- og materialeproducenter.

Web: encida.dk

InnoFounder – Graduates
Andreas Harbo Rukjær
E-mail: ahr@encida.dk
 

Kasper Kiis Jensen
E-mail: kkj@encida.dk
 

 

Nature Preserve – food redesign: En løsning på madspild

Nature Preserve
På grund af bl.a. klimaforandringer vil det i den nære fremtid blive svært at producere mad nok til jordens hastigt voksende befolkning.

Det er derfor et stort paradoks, at næsten 50 procent af al frugt og grønt i dag ender i skraldespanden på grund af sin korte holdbarhed.

Den madspildsproblematik har Nature Preserve fundet en effektiv løsning på.

Nature Preserve dehydrerer frugt og grøntsager ved lave temperaturer for at bevare vitaminer, mineraler, antioxidanter, fibre og smag. Kun vandet fjernes, og det resterende frugt blendes herefter til et fint pulver og blandes med andre frugter og grøntsager. Resultatet er et lækkert og næringsrigt produkt med en lang holdbarhed på 18 måneder ved stuetemperatur. Ved at tilsætte vand og shake i 15 sekunder, får man en lækker smoothie uden tilsætningsstoffer.

Web: naturepreserve.co

InnoFounder – Graduate
Anantha Vithakshana Peramuna
E-mail: aperamuna@gmail.com
 

 

Relion: Gør vagtplanlægning hurtigere og lettere

Relion Business er et automatisk vagtplansystem, som er skræddersyet til at skabe tidsbesparelser for medarbejdere og ledere i detail- og restaurationsbranchen.

Hos brugerne af prototypen er tiden forbundet med vagtplanlægning i gennemsnit blevet reduceret fra otte timer om måneden til blot ét minut.

Tidsbesparelsen skyldes, at arbejdsbyrden i højere grad flyttes til medarbejderne og intelligente algoritmer.

Med InnoFounder-legatet i ryggen kommer Relion til at etablere et tæt samarbejde med virksomheder for at modne og videreudvikle produktet over det næste år.

Web: relion.dk

InnoFounder – Graduates
Rasmus Skovdal
E-mail: rasmus@relion.dk
 

Kristian Emil Larsen
E-mail: kristian@relion.dk  
 

Søren Grum
E-mail: soren@relion.dk
 

 

Bloom: Dyrk grønt i hjemmet

Bloom
Bevidstheden om planetens grænser har fået flere til at tænke mere på deres ressourceforbrug og søge mod en mere grøn kost. Tiden er inde til at ændre adfærd, og en løsning er ifølge virksomheden Bloom at dyrke grønne råvarer i hjemmet.

Bloom har udviklet en indendørs have, som gør byboere i stand til at dyrke sunde og næringsrige grøntsager og urter derhjemme. Systemets præcise og fleksible vækstkontrol gør det muligt både at imitere eksisterende vækstmiljøer og skabe helt nye gennem indbygning af et aeroponisk system, lysdioder, klimasensorer og en mikrocomputer. Teknologierne er indkapslet i et minimalistisk nordisk design.  

Fra brugeren har plantet frøene, skal vedkommende frem mod høsten blot sørge for eventuel beskæring af planterne og påfyldning af vand og næringsstoffer. Resten tager computeren sig af.

En mobil-app gør det muligt for brugeren at planlægge og overvåge planternes vækst. Brugeren kan også deltage i Bloom's community for at dele vækstopskrifter og erfaringer.

InnoFounder – Graduate
Alexander Loklindt
E-mail: alexander@loklindt.dk
 

 

NIHAX Sensible: Omdanner smartphones til smarte dataloggere

Sensorer og sensorlæsere bruges til at forstå og analysere alt fra industrielle processer til øvelser i klasseværelset og hjemmemiljøer.

Men den nuværende hardware og software til indsamling og optagelse af data er forældet og upraktisk og mangler fokus på bærbarhed og brugeroplevelse.

Ved at bruge enkle komponenter og koder, der tillader datalogning på vores smartphones, har NIHAX Sensible erstattet de håndholdte terminaler, der anvendes til måling af vandkvalitet.

Virksomheden har med succes lavet en prototype, der kan omdanne din smartphone til en smart datalogger.

Web: nihax.dk

InnoFounder – Graduate
Adrian Iancu
E-mail: adrian@nihax.dk 

Biogenity: Øger tilgængelighed af Big Data-analyse via kunstig intelligens

Biogenity
Der er et stort behov for Big Data-analyse i medicinalindustrien. 

Når man udvikler ny medicin, er Big Data-analyse af gen- og proteinudtryk meget værdifuld, da det kan øge succesraten og dermed spare virksomheder millioner af kroner i lægemiddelforsøg.  

Traditionelt kræver en Big Data-analyse inden for disse typer af data en biostatistiker til at udføre manuelt og tidskrævende arbejde. Derfor ligger den type analyse i en prisklasse, som kun store farmaceutiske virksomheder har råd til.

Biogenitys teknologi er baseret på kunstig intelligens og mindsker det manuelle arbejde i Big Data-analyse ved brug af maskinlæring. Teknologien vil dermed reducere tid og omkostninger og gøre Big Data-analyse tilgængelig for små og mellemstore virksomheder.

Web: biogenity.com

InnoFounder – Graduates
Kenneth Kastaniegaard
E-mail: kkas@biogenity.com
 

Louis Loeb
E-mail: louis@biogenity.com
 

 

Moti: Måling af fremgang i fysioterapeutisk rehabilitering

Moti

Moti er et måleudstyr udviklet med fokus på anvendelse i fysioterapeutisk rehabilitering. Med Moti kan fysioterapeuten foretage præcise målinger af bevægelser i led og bevægelseskvalitet.

Moti er håndfri under målingen, hvilket gør det muligt for fysioterapeuten at fokusere på sin klient og bevægelsen og eventuelt assistere.

Med håndfri måling elimineres den menneskelige fejlpåvirkning af resultaterne, som gør sig gældende i rehabilitering i dag.

Ud over anvendelse i fysioterapi kan Moti også anvendes til forskningsbrug inden for bl.a. bevægelse og smerte.

Web: moti.dk

InnoFounder – Graduates
Marie Cathrine Soele Madsen
E-mail: mariesoele@gmail.com
 

Halldóra Auður Jónsdóttir
E-mail: halldora89@gmail.com
 

 

Deep Lex: Kunstig intelligens møder jura

Deeplex
Deep Lex er et software-værktøj udviklet af selskabet Step One Technologies, som assisterer praktikere og akademikere i advokatbranchen til hurtigere at identificere og kvantificere værdien af relevant lovmateriale.

Systemet benytter flere af de nyeste fremskridt inden for kunstig intelligens til at visualisere og give objektive vurderinger af lovmæssige sammenhænge.

I juridisk arbejde kan udvælgelse af få bærende argumenter i en sag kræve intens gennemlæsning af hundredvis af omfattende lovtekster. Risikoen for at overse væsentlige elementer eller blive offer for personlig bias bliver desværre kun større i takt med, at retsområder undergår udvidelser og bliver stadig mere komplekse på tværs af retsinstanser.

Ambitionen med Deep Lex er at effektivisere disse omstændige arbejdsgange i Europa ved at gøre processen hurtigere, give et mere intuitivt overblik over, hvad der er relevant for den enkelte sags virkelighed, og tilbyde vished om, at alle forhold i loven er afdækket.

Web: stepone.tech

InnoFounder – Graduate
Daniel Aavang Hansen
E-mail: daah@stepone.tech
 

Kasper Sjørslev
E-mail: ks@stepone.tech
 

Martin J. J. Krenk
E-mail: mjjk@stepone.tech
 

 

Novel lab-scale bioreactor: Ny bioreaktor i laboratorieskala

Novel lab-scale bioreactor
Novel lab-scale bioreactor har udviklet et fermenteringskontrolsystem, der hjælper bioteknologi-forskere med hurtigere og mere effektivt at finde nye, værdifulde kulturer af mikroorganismer.

Virksomhedens løsning er en ny bioreaktor i laboratorieskala, der gør det muligt for forskere at opsætte eksperimenter på kortere tid og indsamle flere data end før.

Ved at udnytte nylige fremskridt som strømeffektiv elektronik, forbedret batterikapacitet og avancerede maskinlæring algoritmer er Novel lab-scale bioreactor i stand til at skabe en bioreaktor, der er mindre og mere praktisk end nogen på markedet.

Det gør det muligt at løfte laboratorieautomatisering til et nyt niveau.

Web: tresactio.com

InnoFounder – Graduate
Mads Bjørn Wehlast
E-mail: wehlast@gmail.com
 

 

Sowa Sounds: Trådløst højtalersystem til professionelle event-arrangører

Sowa Sound
Sowa Sounds vil gøre det muligt for event-professionelle at forandre et hvilket som helst sted til et eventsted.

Ved at udnytte den nyeste teknologi sikrer Sowa Sounds lynhurtig digital lydtransmission.

Med et professionelt trådløst højttalersystem, der er batteridrevet og helt kabelfrit gør Sowa Sounds det lettere, mere fleksibelt og mindre tidskrævende at arrangere events.

Web: sowasound.com
 

InnoFounder – Graduates
Villads Sørensen
E-mail: villads.soerensen@gmail.com
 

Andreas Ranch
E-mail: ranch@sowasound.com
 

InnoFounder - Graduate
Kontakt

Sidsel Hougaard, programrådgiver, Innovationsfonden 
E-mail: sidsel.hougaard@innofond.dk
Tlf. 61 90 50 56

Fonden optager ca. 40 InnoFounders om året fordelt på to ansøgningsrunder – en i efteråret og en i foråret.
Ordningen henvender til sig nyuddannede med en innovativ iværksætteride