InnofounderGraduate

Et nyt hold unge bliver iværksættere på fuld tid med hjælp fra Innovationsfonden

De næste 12 måneder skal 24 unge iværksættere videreudvikle og forfine deres innovative idéer. Målet er, at iværksætterprojekterne bringes tættere på markedet. De unge iværksættere er alle optaget på Innovationsfondens program Innofounder.

 

De 24 nyuddannede, unge er fordelt på 15 forskelige innovative projekter, som spænder bredt: Fra en fake news-detektor og et blockchain-analyserende værktøj over akustiske paneler i hamp til tanghøstning, hængende urtehaver og opdræt af fluelarver.

De 15 teams er udvalgt til programmet Innofounder - Graduate og vil fra den 1. september og ét år frem modtage sparring og finansiering fra Innovationsfonden, så de får bedre forudsætninger for at realisere deres startup-drømme.

De 15 teams består af:

Entomass2Web

ENTOMASS sætter larver ind mod klimaudfordringen

Behovet for at udtænke og udvikle nye kilder til protein og fødevarer er stort. To nordjyske civilingeniører producerer derfor larver, der kan leve af madaffald.

Produktionen af kød belaster klimaet og med en hastigt voksende befolkning på kloden, er fødevareproduktion en stadigt voksende udfordring.

Derfor har iværksættervirksomheden ENTOMASS kastet sig over at gentænke fødevareproduktion og proteinkilder. Det gør de med fluelarver. Rigtigt mange fluelarver. Virksomheden producerer omkring et ton fluelarver om måneden.

Larverne bliver solgt til proteintilskud til produktionen af foder til pelsdyr, og det smarte ved larverne er, at de lever af affald.

Lige nu spiser larverne affald fra bagere, mejerier og bryggerier. Men planen er, at de skal leve af organisk materiale fra husholdningen – altså dit, mit og vores køkkenaffald.

- Med støtte fra Innovationsfonden er vi nået et stadie, hvor vi har styr på de metoder, der skal til for at anvende restprodukterne. Nu skal vi ud og finde nogle investorer, der vil med på rejsen og skalere virksomheden op til et omfang, hvor den kan gøre en forskel, forklarer Mads Skjærbæk, som udgør halvdelen af ENTOMASS.

Et af målene i Innofounder – Graduate er at udvide forretningen med 4-7 nye medarbejdere, som kan hjælpe til, at øge produktionen til fra ét til 20 ton larver om måneden.

Web: http://entomass.dk/

Innofounder – Graduates

Mads Skjærbæk

Mads Heinrich Juul

 

airwallet

Airwallet: Betalingsløsning til ubemandede services

Det kontaktløse samfund kommer nærmere. Airwallet gør det lettere at eje og bruge ubemandede stationer.

Mange har nok prøvet at stå i vaskekælderen og forgæves rode sin pung igennem i håbet om at finde den sidste femmer, som gør, at man kan få vasket sit tøj. Det er ikke blot irriterende for én selv, at man ikke kan få vasket tøj. Det er også en dårlig forretning for ejeren af vaskekælderen.

Airwallet tilbyder en komplet løsning til virksomhedsejere, som har ubemandede services – om det så er massagestole, solcentre, vaskekældre eller noget helt fjerde. Airwallet består både af en betalingsapp, så brugerne slipper for at skulle betale med kontanter, og af et system, som kobles på de eksisterende betalingsautomater.

Airwallets app administrerer selv kundernes transaktioner og overfører automatisk pengene til kunden én gang om måneden.

- Innofounder-forløbet giver os mulighed for at bruge al vores tid på projektet. Og så bliver det rigtigt godt at blive en del af et netværk af andre iværksættere, siger Nickolai Kjærgaard Isaksen – den ene halvdel af Airwallet.

Han og kollegaen skal blandt andet bruge tiden på at finpudse systemet og gøre det mere stabilt. Blandt andet håber han på, at de kan udvikle en måde at lave fjernreparationer og fejludbedring.

- Lige nu er vi tvunget til at tage hen til den pågældende automat og sætte et stik i hardwaren, hver eneste gang noget melder fejl, siger han.

Web: airwallet.dk/

Innofounder – Graduate

Nickolai Kjærgaard Isaksen

Christian Bonde Mortensen

 

 

Henlez

Henlez: Avanceret enzymteknologi skal hjælpe mennesker med hudsygdomme

Ny behandlingsform til hudsygdomme skal kunne mere end blot lindre smerten nu og her – den skal også virke forebyggende.

Hudsygdomme, der opstår i hårsækkene, kan medføre svært invaliderende fysiske og psykiske lidelser, for de mennesker som har dem. Den nuværende behandling består primært enten af kirurgi eller af systemisk symptombehandling med midler, som forsøger at holde sygdommen i skak.

Virksomheden Henlez er ved at udvikle en ny, avanceret behandling, der vil virke forebyggende. Produktet bliver et lægemiddel, som påføres huden direkte. Med enzymer som det biologiske præcisionsværktøj vil Henlez behandle sygdommene tidligt i udviklingen og ikke blot symptomerne. På den måde vil behandlingen markant forbedre patienternes livskvalitet.  

Virksomheden arbejder sammen med danske universitetsforskere i hud og farmaci, samt enzymvirksomheden Novozymes, og der ligger fortsat et udviklingsarbejde i selve produktet samt i en kortlægning af patienternes og lægernes behov og ønsker til behandlingsformen, før produktet bliver tilgængeligt på markedet.  

Det forventede resultat af Innofounder - Graduate er at udvikle en funktionel prototype-behandling, der kan danne grundlag for yderligere kapitalrejsning til videre udvikling og kliniske forsøg med rigtige patienter.

Web: henlez.com/

Innofounder – Graduate

Rikke Nørregaard-Sarup

 

Beneath

Beneath gør viden fra blockchains tilgængelig

Start-up samler og analyserer data fra blockchains på et website og gør den tilgængelig for kunder.

En blockchain er en kontinuerligt voksende liste af digitale blokke, som er forbundet med kryptografi. Hver blok indeholder typisk en henvisning til den foregående blok, et tidsstempel samt et antal forudgående transaktioner. Disse skal til enhver tid passe sammen. På den måde er det meget vanskeligt at ændre eller forfalske indholdet i en blockchain.

Dataene på en blockchain er spredt ud på og delt mellem mange computere i et fælles datalag, og den viden, der ligger i den data, kan der være en god forretning i at kunne indsamle, analysere og dele.

Beneath Systems er en del af Innofounder – Graduate, og virksomheden har udviklet et system, som kan bygge bro mellem en blockchain og et website. Virksomhedens website skal være et værktøj for forretningsanalytikere og dataforskere, så de kan arbejde med en hvilken som helst data lagret i en blockchain, uden at de selv skal bruge tid og ressourcer på at indsamle dataene manuelt.

Web: https://beneath.network/

Innofounder – Graduate

Benjamin Egelund-Müller

 

BlueBenu

BlueBenu vil forvandle palstikaffald til økologisk brændstof

Ved hjælp af en kemisk reaktor laver BlueBenu plastikaffald om til olie og kan på den måde være en del af løsningen på ét af verdens helt store forureningsproblemer.

Hvert år ender 260 millioner ton plastik som affald. Det tal forventes at blive fordoblet i løbet af godt 10 år. BlueBenu har udviklet en metode til at opsamle og genanvende plastik. Teknologien kaldes hydrothermal liquefaction – eller hydrotermisk fortætning på dansk.

Metoden går ud på, at man trykkoger et materiale, i dette tilfælde plastikaffald, op til 500 grader i en kemisk reaktor uden ilt og efterfølgende køler det ned. På den måde kan man blandt andet ende med en syntetisk råolie, som i raffineret form kan erstatte fossilt fremstillet råolie.

Planen for BlueBenu er at kunne producere og raffinere olien fra usorteret plastikaffald til syntetisk råolie, som blandt andet kan sælges som økobrændstof til eksempelvis skibsfart.

Første punkt på BlueBenus todo-liste i Innofounder - Graduate er at få lavet en prototype af reaktoren i fuld størrelse og derefter få kørt nogle tests. Forventningen er, at der endnu går et par år, før BlueBenu er klar til at indtage markedet.      

Web: http://bluebenu.dk/

Innofounder – Graduate

Sarah Venturim Lasso

 

Cellari: Digital farvning af vævsprøver sparer tid og penge

Den nationale biobank modtager omtrent én million vævsprøver om året, og håndteringen af dem koster flere millioner kroner. Cellari vil gøre processen både hurtigere og billigere ved at digitalisere den.

Det er en både dyr og besværlig proces, når vævsprøver skal testes og analyseres. Alle vævsprøver skal evalueres af en patolog, som skal farveteste prøverne med kemikalier. Det bliver gjort i hånden, og det kan tage flere timer at gennemføre. Men det behøver det faktisk ikke.

Hele processen kan overstås i løbet af ganske få minutter, uden brug af kemikalier eller patolog, for den sags skyld. Opgaven kan nemlig klares af en computer.

Peter Lunding Jensen er civilingeniør og medejer af Cellari, som er en ung techvirksomhed og en del af Innofounder – Graduate. I løbet af programmet skal han arbejde på at lave et simpelt og brugervenlig redskab til vævsfarvning, som kan benyttes i virkeligheden.

- Investeringen fra Innofounder er med til at sikre, at produktet rent faktisk kommer til at blive brugt af læger og klinikere i stedet for blot at være endnu en god idé fra et universitet, som aldrig kommer til gavn for samfundet, siger han.

 

Innofounder – Graduate

Peter Lunding Jensen

 

NordicAlgea

Nordic Algea: Effektiv dyrkning af alger skal gøre verden grønnere

Der ligger et stort potentiale i dyrkning af alger – og det er ikke kun som fødevare.

Rapporter om klodens tilstand er ofte deprimerende læsning. Overproduktion, ineffektive landbrug og forurening fra pruttende og bøvsende kødkvæg er ifølge rapporterne med til at udpine planeten. Hvis man lægger dét sammen med, at vi bliver stadigt flere og flere indbyggere på Jorden, er der behov for at tænke ud af boksen – eller måske under vandet.

Firmaet Nordic Algea ser en fremtid, hvor dyrkning af alger er det mest udbredte landbrug i verden. Alger kan nemlig løse flere udfordringer på samme tid. Alger optager kvælstof, når det vokser, hvilket betyder, at det reducerer mængden af CO2 i atmosfæren. Samtidig er tang en fødevare, som er rig på mineraler, vitaminer og sundhedsfremmende stoffer.

Markedet for tang vokser med op til 10 procent om året i Europa, og efterspørgslen er meget højere end udbuddet. Alger kan nemlig bruges til mere end fødevarer til mennesker og dyr. Det klistrede, grønne stads kan nemlig også blive til bioplastik og biologisk brændstof.

Ifølge Nordic Algea kræver det en komplet automatisering af den måde, tang bliver dyrket og høstet på. Som en del af Innofounder - Graduate skal Nordic Algea arbejde målrettet på en teknologisk løsning på området, så virksomheden på lidt længere sigt kan levere udstyret til algelandbrug i hele verden.

Nordic Algea forventer, at omkostningerne ved at dyrke og høste alger kan reduceres med mere end 80 procent ved at automatisere processen.

Web: http://nordicalgae.dk/

Innofounder – Graduate

Mathias Skovdam Busk Andersen

Eske Emil Mørkedal

Oscar Schmeltzer

 

Hexastate

Hexastate: Vibrationer afslører fejl – inden de opstår

Iværksættere har udviklet en meget fintfølende sensor, som kan måle vibrationerne i produktionsmaskiner og opdage fremtidige nedbrud, før de sker.

Vibrationssensoren kobles til en software, som analyserer vibrationerne i forhold til den produktionsmaskine, den er koblet til. Ved en afvigelse i vibrationerne i forhold til normalen for den pågældende maskine, vil Hexastates software kunne forudsige, hvornår der kommer et nedbrud, og på hvilke komponenter nedbruddet kommer til at ske.

På den måde kan produktionsvirksomheder undgå nedbrud og samtidig spare penge på løbende serviceeftersyn og i stedet nøjes med at sætte ind, når og hvor der er behov.

Hexastates målsætning på længere sigt er at tilbyde totalløsninger idenfor condition based vedligehold til produktionsvirksomheder i alle størrelser. 

I løbet af Innofounderprogrammet vil teamet fokusere på at få udviklet og implementeret softwaren for forudseende vedligehold, alarmsystemer og kunstig intelligens.

Web: https://hexastate.com/

Innofounder – Graduate

Steffen Nielsen

Malte Nørgaard

Asger Hvid Damtoft

 

BIR

BIRanalyzers: Kvalitetssikring af øl

En ny måde at kvalitetssikre ølproduktion skal hjælpe mikrobryggerierne til at blive mere konkurrencedygtige samtidig med, at det er godt for miljøet.

Mere end 60 procent af de danske mikrobryggerier foretager ikke tilstrækkelig kvalitetskontrol. Det er blandt andet, fordi det er for dyrt og tager for lang tid. Derfor står mange mikrobryggerier med tre problemer: Ineffektiv produktion, svingende kvalitet og spild af både øl og CO2.

Ved at benytte moderne sensorteknologi har BIRanalyzers lavet et værktøj, som ikke blot er meget præcist, men også nemmere at bruge og billigere at købe. Værktøjet måler og analyserer CO2, O2 og alkohol i øllet.

Mikrobryggerierne vil på den måde kunne kontrollere og overvåge bryggeprocessen løbende og på den måde sikre sig, at øllets kvalitet er høj på hver eneste produktion. Det vil gøre mikrobryggerierne mere effektive og konkurrencedygtige.

 

Innofounder – Graduate

Mads Andersen

Petros Venetopoulos

 

Edge

Edge: Mange kejsersnit og hjerneskader kan undgås med ny metode til blodprøver

Alternativt redskab til at tage blodprøver under fødslen, kan spare mange kvinder for en operation og børn fra hjerneskader.

Én million børn dør hvert år under fødslen, og yderligere én million bliver født med hjerneskader. Årsagen er iltmangel. Ved bekymring for barnets helbred måler man barnets iltniveau ved at tage en blodprøve fra barnets hovedbund. Det kan først gøres sent i fødslen og er vanskeligt at udføre.

Den nuværende metode kræver megen øvelse og erfaring at udføre, og der er risiko for, at prøven ikke kan bruges. Edge har udviklet en ny metode, som er nemmere at anvende og mere fleksibel, end den gamle, så det er muligt at tage blodprøven tidligere i fødslen.

Det vil gøre det hurtigere at danne sig et overblik over barnets tilstand og minimere risikoen for unødvendige kejsersnit og hjerneskader. Metoden består af et “one-piece-device” i modsætning til det eksisterende udstyr, der består af 15 remedier.

 

Innofounder – Graduate

Victor Leth Staalkjær

Andreas Tuxen

 

Atlant

ATLANT: Nanoskopiske prototyper kan snart 3D-printes

En 3D-printer skal gøre det lettere, hurtigere og billigere at producere prototyper på mikro- og nanoskopisk niveau.

Alt fra mobiltelefoner til airbags indeholder utroligt små elektroniske anordninger. Og de er svære at lave, tager tid, og det er dyrt. Det kræver, at man har mange store, maskiner samlet i store, sterile faciliteter samt højtuddannede specialister til at betjene dem. Det kan vare flere måneder, før produktet er færdigt.

ATLANT er ved at udvikle den første 3D-printer til produktion i mikro- og nano-størrelse. Der bliver tale om én maskine, som kan betjenes af én person. Derfor bliver produktionen af prototyper på den kommende 3D-printer både hurtig og billig.

Maskinen kommer til at arbejde med atomisk præcision, og der er identificeret flere end 450 forskellige materialer, maskinen vil kunne printe i.

ATLANT skal bruge Innofounder-forløbet til at udvikle den første prototype af printeren. Efterfølgende vil fokus i første omgang være rettet mod de mikroelektriske systemer, som findes i alle elektroniske hverdagsprodukter, men virksomheden vurderer, at teknologien kan bruges i flere sammenhænge og på flere markeder.    

Web: https://atlant3d.com/

Innofounder – Graduate

Maksym Plakhotnyuk

 

Seasony

Seasony: Eksotiske krydderurter dyrket i Danmark

I stedet for at sejle krydderurter hele kloden rundt vil Seasony producere dem bæredygtigt og helt lokalt i hængende haver.

En ret er kun så god som dens komponenter, og i dag mangler danske restauranter gode råvarer, som også er tilvejebragt bæredygtigt. Det er udgangspunktet for Seasonys innovative idé.

Virksomheden producerer eksotiske krydderurter af højeste kvalitet. Det foregår indendørs og uden brug af pesticider. Men det er ikke det mest specielle.

Seasonys urter dyrkes i gartnerier uden jord og med et minimalt vandforbrug. Planterne vokser i et rockwool-lignende materiale, hvor rødderne hænger ned i en beholder, som tilføres præcis den mængde vand og næringsstof, som planterne har brug for. Vertical Farming hedder det.

Det hele foregår indendørs med kunstigt lys og i flere etager, og dermed kan der produceres flere og sundere grøntsager pr. kvadratmeter.

En af de udfordring, virksomheden håber at kunne løse i løbet af Innofounder-forløbet er, at processen i øjeblikket er meget tidskrævende. En øget automatisering vil sænke tiden og dermed omkostningerne markant.

Seasonys vision er, at der kommer store, effektive, vertikale produktionshaller tæt ved byerne, som kan levere friske, lokale og bæredygtige krydderurter, og hvor det eneste, som bliver sendt kloden rundt, er kundernes smagsløg.   

Web: https://www.seasony.dk/

Innofounder – Graduate

Christopher Weis Thomasen

Servet Coskun

 

Shape

Shape Acoustic: Skjulte paneler i hamp forbedrer akustikken

Akustiske paneler i bæredygtigt hamp kan sænke støjniveauet og forbedre akustikken, uden at det kan ses.

Kombinationen af glas og rå beton har længe været en populær byggestil både til private hjem og i særdeleshed til virksomheder og institutioner. Og designet komplimenteres ofte af en minimalistisk indretning. Kombinationen er muligvis god for øjet, men mindre god for ørerne.

Shape Acoustic laver bæredygtige paneler, som placeres under bordene, og de er næsten lige så effektive, som væg- eller loftmonterede paneler – de er blot usynlige og ødelægger dermed ikke indretningen af rummet.

Panelerne er lavet af 100 procent danskproduceret hamp. Materialet genanvendes, så spildet mindskes. Derudover er hamp et naturligt nedbrydeligt materiale.

Investeringen fra Innofonder – Graduate gør, at holdet bag Shape Acoustic kan dedikere sig til projektet fuld tid. Forløbet skal bruges til at udvikle både produkt og forretningsdel under kyndig vejledning.

Shape Acoustic ser desuden frem til at blive en del af et iværksættermiljø, hvor det er muligt at dele og lære af ligesindede.

Web: http://shapeacoustic.dk/

Innofounder – Graduate

Mike Steffen Jensen

Tobias Nørgård Dahl

 

 

Sonohaler

Sonohaler hjælper astmatikere til optimal behandling

Ny app og tilbehør analyserer fløjtelyde fra inhalerens tilbehør og fortæller dig, om du tager din astmamedicin korrekt.

Astma er en sygdom i lungerne, som ofte kommer i anfald med hoste, svær vejrtrækning og åndenød. Symptomerne holdes nede ved at tage forebyggende medicin fra en astmainhaler, som både skal tages korrekt og regelmæssigt.

- Det kan være svært at bruge en inhaler optimalt – specielt for børn og ældre. Man skal suge med et bestemt flow, og det er ikke til at vide, om man har gjort det rigtigt, fortæller Khanhvi Phuc Tran, som står bag Sonohaler.

Sonohaler er en app, som foruden at minde brugeren om at tage sin medicin også kan måle, om du bruger din inhaler korrekt og dermed får den bedste effekt af din medicin.

- Når man suger i inhaleren, kommer der en svag fløjten fra tilbehøret. Den fløjten analyserer vores Sonohaler-app og fortæller så brugeren, om han eller hun har brugt den korrekt, altså om medicinen er kommet ned i lungerne, eller om man skal tage den igen, siger Khanhvi Phuc Tran.

Hun havde selv astma som barn, og var indlagt et par gange, fordi hun enten havde glemt at tage sin medicin eller ikke havde taget den rigtigt. Det er også baggrunden for, at hun har valgt at kaste sig over netop dette projekt.

Sonohaler vil have særligt fokus på marketing og strategi i løbet af Innofounder – Graduate, og målet er, at appen og tilbehøret kan være på markedet og hjælpe astmatikere i løbet af de næste to år.

Web: https://www.sonohaler.com/

Innofounder – Graduate

Khanhvi Phuc Tran

 

Defudger

Defudgers system opdager fake news

Kunstig intelligens kan afsløre manipulation med billeder og video.

Manipulation af billeder har været muligt i en del år efterhånden, og det bliver stadigt sværere at opdage, når et billede er blevet ændret. Nu er teknologien blevet så udviklet, at det er muligt at gøre det samme med video – også live, og det er næsten umuligt at se selv for det trænede øje.

Defudger vil bekæmpe denne manipulation ved hjælp af kunstig intelligens, og virksomheden har udviklet et system, som blandt andet kan opdage uoverensstemmelser i pixels og kontrollere filens metadata.

Systemet kan kobles direkte til kundens website og kontrollerer automatisk alle videoer og billeder, som bliver lagt op, for uoverensstemmelser. På den måde er det muligt at bremse forfalsket materiale, inden det bliver offentliggjort.

Løsningen kan være til gavn for alt fra nyhedsbureauer, sociale medier, videodelingssider til helt almindelige websites – kort sagt alle, som har et ønske om at verificere ægtheden af den information, de videregiver.

Innfounder skal hjælpe Defudger med at udvikle en salgsstrategi og finpudse og fremtidssikre forretningsmodellen.      

Web: http://defudger.com/

Innofounder – Graduate

Kristóf Bence Szabó