Innobooster søgemulighed

FAQ – Ændringer i Innobooster-programmet 2021

Innobooster-programmet bliver i 2021 justeret som følge af den politiske beslutning om at tematisere en større del af Innovationsfondens midler. Læs, hvad det betyder for dig i denne FAQ.

 

Hvorfor tematiserer Innovationsfonden Innobooster-programmet i 2021?
Den politiske aftale om Innovationsfondens midler i 2021 har ændret på fondens rammer for uddeling af bevillinger.

Fondens midler skal i 2021 udmøntes inden for tre temaer, som Folketingets partier har bestemt: 1) Ambitiøse og varige grønne Innovationsprojekter, 2) Lifescience, Sundhed og Velfærdsteknologi samt 3) Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Se den politiske aftale om fordeling af Forskningsreserven 2021

Derfor implementeres de udpegede temaer i Innobooster-retningslinjerne.

 

Hvad betyder det for mig som ansøger?
Det betyder, at du fremadrettet kun kan søge om investering fra Innovationsfonden, hvis dit Innobooster-projekt ligger inden for et af de tre tematiske områder.

Det er derfor vigtigt, at du er tydelig i din ansøgning om, hvorfor du mener dit projekt falder inden for et af de tre temaer. Passer dit projekt ikke inden for de tre temaer, så har Innobooster desværre ikke mulighed for at støtte dit projekt.

 

Hvad er de politisk prioriterede tematikker, som Innovationsfonden skal udmønte sine midler indenfor?
Politikerne har i aftalen om forskningsreserven 2021 udpeget tre tematikker, som udgør rammerne for Innovationsfondens investeringer i 2021.

Temaerne er

  • ’Ambitiøse og varige grønne innovationsprojekter’
  • ’Lifescience, Sundhed og Velfærdsteknologi’
  • ’Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark’

Læs mere om Innovationsfondens politisk bestemte fokusområder og i retningslinjerne for Innobooster (PDF)

 

Hvornår træder tematiseringen i kraft?
Når Innobooster genåbner efter juleluk d. 16. februar, vil de politisk udpegede temaer være implementeret i programmets retningslinjer.

Temaerne har dog ikke indflydelse på de projekter, der er indsendt i 2020, men som endnu ikke har modtaget et svar. Disse vurderes under retningslinjerne for 2020.

 

Hvad betyder den politiske aftale for Innovationsfondens Innobooster-budget?
Budgettet for Innobooster opretholdes på samme niveau som de seneste år - hvis man ser bort fra de mange ekstraordinære COVID-19-midler, fonden blev tildelt i 2020.

Innobooster-budgettet er på ca. 300 mio. kroner i 2021.

 

Hvad betyder tematiseringen for Innobooster-ansøgningsprocessen?
Der vil fortsat være løbende ansøgningsfrist frem til sommerluk d. 1. juni 2021 og ansøgningsprocessen forbliver som tidligere.

Innobooster gennemfører dog fortsat ikke afslagssamtaler, ligesom svartiden forventes at være 6 uger for ansøgninger under 500.000, mens ansøgninger over 500.000 forventes afgjort inden for 3 måneder efter ansøgning, da disse ansøgninger tillige skal for panel.

Læs mere om ansøgningsprocessen her

 

Gælder retningslinjerne fra COVID-19-tilpasningen af Innobooster stadig?
Nej. De ekstraordinære COVID-19-tilpasninger af Innobooster-programmet, som blev indført i maj 2020, bortfalder. Herunder f.eks. hurtig evaluering af ansøgninger fra 500.000-800.000 kr., lavere krav til markedsvalidering ved ansøgningstidspunktet samt mulighed for månedlig udbetaling.

Du skal desuden være opmærksom på, at Innobooster People og muligheden for tillægsbevilling til eksisterende Innobooster-projekter også er ophørt, og herfor ikke længere kan ansøges. Det samme er gældende for Landdistriktsvækstpiloten, som ikke længere kan ansøges.

 

Er der andre ændringer i retningslinjerne for 2021?
Ja, der vil være enkelte tekniske ændringer og præciseringer i retningslinjerne. Desuden vil der være enkelte justeringer i ansøgningsskemaet. Derfor er det vigtigt, at du bruger det ansøgningsmateriale, der findes på vores hjemmeside.