corona faq_4

FAQ for ansøgere og bevillingshavere i forbindelse med COVID-19

Er du ansøger til eller har du en aktuel investering fra Innovationsfonden, kan du læse mere om vilkårene under COVID-19 i denne FAQ

 

"Hvordan udmønter Innovationsfonden de 350 mio. kroner, som Regeringen og Folketingets Partier har afsat til at holde hånden under innovationen hos små og mellemstore virksomheder og iværksættere?"

Innovationsfonden udmønter midlerne via følgende nye initiativer:

Nyt Innobooster-spor – ’Innobooster People’:
Der oprettes et nyt Innobooster-spor med navnet Innobooster People, som giver mulighed for at søge om investering til fastholdelse/nyansættelse af udviklingsmedarbejdere i særligt lovende videnbaserede startups. (Budget ca. 175 mio. kr.)
NB! Innobooster People åbner for ansøgninger d. 9. juni kl. 9.00. 
Læs Q&A specifikt om Innobooster People 

Tilpasning af Innobooster:
Innobooster-programmet, der er målrettet innovationsprojekter i startups og SMV’er, tilpasses, så programmet tillader større risiko og flere markedsrettede aktiviteter (Budget: ca. 75 mio. kr.)
Læs Q&A specifikt om tilpasning af Innobooster

Top-up-finansiering på programmerne Innofounder og Innobooster
Innofounders, der afslutter/har afsluttet sit forløb i perioden januar 2020 til og med marts 2021 får mulighed for at søge om forlængelse af det månedlige tilskud i op til seks måneder. (Budget: ca. 20 mio. kr.)
Læs Q&A specifikt om forlængelse af Innofounder-forløb

Virksomheder, der havde en aktiv Innobooster pr. 1. januar 2020 eller som har ansøgt senere - dog senest den 1. april 2020 - kan ansøge om en tillægsbevilling på op til 20% af den oprindelige bevilling til nye aktiviteter i forlængelse af det oprindelige projekt (Budget: ca. 75 mio. kr.). 
Læs Q&A specifikt om tillægsbevilling til aktive Innobooster-projekter 

Fortsættelse af LDVP-programmet
Der afsættes 5 mio. kroner til fortsættelse af programmet Landdistriktsvækstpilot, der giver virksomheder i landdistrikterne med en god idé til et udviklingsprojekt mulighed for at søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse.

"Hvor længe vil de nye COVID-19-initiativer for iværksættere og små- og mellemstore vidensvirksomheder gælde?"
Initiativerne er gældende frem til d. 15. november – såfremt de afsatte beløb ikke opbruges før tid.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg er i gang med et Erhvervsforskerforløb (Erhvervs-ph.d. eller Erhvervspostdoc) og er blevet hjemsendt under COVID-19. Min virksomhed får lønkompensation fra staten imens. Kan jeg få orlov?
Ja. Hvis hjemsendelsen betyder, at du ikke har mulighed for at fortsætte projektet, kan du søge orlov. Godkendes orloven, kan slutdatoen på dit erhvervsforskerforløb forlænges med det antal dage, orloven lyder på. 

Jeg er i gang med et Erhvervsforskerforløb (Erhvervs-ph.d. ellers Erhvervspostdoc), som er ramt af COVID-19. Kan jeg forlænge mit projekt?
Hvis du er i gang med et Erhvervs-ph.d.- eller Erhvervspostdoc-projekt og din virksomhed ikke får lønkompensation fra staten imens, kan du og projektparterne søge om op til tre måneders forlængelse og dermed anmode om ekstra finansiering til Erhvervsforskerens løn og universitetets projektomkostninger. Det er et krav, at I kan sandsynliggøre, at der et behov, der kan begrundes i situationen omkring COVID-19.
Læs mere om krav og vilkår for forlængelse 

"Jeg har et igangværende Grand Solutions- eller Innobooster-projekt, men får svært ved at gennemføre alle aftalte aktiviteter som følge af den nedsatte aktivitet i samfundet. Hvad betyder det for min bevilling og evt. kommende udbetalinger?"
Innovationsfonden vil tage individuelt stilling til eventuelle forlængelser af projekter, der er direkte påvirket af Covid-19-situationen. I nogle tilfælde kan det give mening at forlænge projektet, så de planlagte aktiviteter kan gennemføres senere. I andre tilfælde kan det være relevant at drøfte, om projektet skal fortsætte i en anden form eller om det kan være nødvendigt at stoppe projektet, hvis f.eks. nogle af de aftalte og kritiske aktiviteter ikke kan gennemføres. Innovationsfonden behandler henvendelser i prioriteret rækkefølge. Det vil sige, at de projekter, der er tættest på slutdato, behandles først. 

"Jeg har et igangværende projekt, men får svært ved at levere regnskab til den aftalte tid. Hvad kan jeg gøre?"
Har et projekt problemer med at levere regnskab til tiden, kan de ansvarlige kontakte Innovationsfondens økonomiafdeling via denne mail: oekonomiogregnskab@innofond.dk og lave en individuel aftale om senere aflevering.

"Alle offentligt ansatte uden kritiske funktioner er sendt hjem. Kan jeg stadig søge hos Innovationsfonden – f.eks. Innobooster?"
Ja, fonden bestræber sig på at opretholde driften på trods af, at medarbejderne er sendt hjem. Vi gør alt, hvad vi kan for fortsat at overholde vores ansøgningsfrister og behandlingstider, men processerne kan ændre sig, f.eks. vil vi afprøve virtuelle panelmøder m.m.

"Kan Innovationsfondens fortsat holde sine svartider på ansøgningsvurderinger?"
Vi regner indtil videre med at kunne holde fast svartider for alle programmer. Dette kan vi dog ikke garantere på sigt. Meddelelse om ændringer i frister og behandlingstider opdateres løbende på fondens hjemmeside under de forskellige calls og programmer.

"Kan jeg stadig få fat på en medarbejder, der kan besvare mit spørgsmål?"
Ja, fondens medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, og du kan derfor som vanligt kontakte medarbejdere på e-mail eller telefon. Ligesom du også stadig kan ringe på fondens hovednummer. Der kan dog forekomme længere svartid end normalt.  

"Jeg har en bevilling fra Innovationsfonden. Kan jeg være sikker på, at få mine penge udbetalt til tiden?"
Ja – medarbejderne i Innovationsfonden arbejder som vanligt, og du kan regne med at beløb fra bevillinger udbetales rettidigt.

"Jeg har en bevilling fra programmet Landdistriktsvækstpilot (LDVP), der består i et fast, månedligt løntilskud, men har vanskeligt ved at gennemføre projektet under Covid-19. Hvordan forholder jeg mig?"
LDVP-projekter, der er berørt af Covid-19, kan anmode om at sætte projektet på pause ved at kontakte Innovationsfonden via fondens LDVP-mailboks og beskrive behovet for at sætte projektet på pause samt hvor lang en pause, der ønskes. Innovationsfonden vil så tage stilling til de enkelte forespørgsler. Projekter, der sættes på pause, vil få forlænget projektperioden med det aftalte tidsrum. Det månedlige løntilskud vil ikke blive udbetalt under pausen, men i stedet i de måneder, som projektet bliver forlænget med. Den samlede bevillingsstørrelse forbliver uforandret.

Virksomheder, der har fået tildelt en LDVP-bevilling, men som på grund af den nuværende situation, endnu ikke har fundet en kandidat, kan ligeledes anmode om at få forlænget fristen for at finde en kandidat ved at henvende sig via Innovationsfondens LDVP-mailboks

"Vores projekt eller virksomhed deltager i et internationalt samarbejdsprogram. Hvordan forholder Innovationsfonden sig til, at projektet pga. Covid-19 kommer til at tage længere tid end beregnet / afrapporteringen bliver forsinket?"
Der er forståelse for, at den type projekter har behov for at øge projektperioden. Ligesom det er i orden, at igangværende projekter, der er ramt af Covid-19-situationen, sender forsinkede afrapporteringer. Har I brug for udskydelse eller bliver afrapporteringen forsinket, skal I aftale en ny plan med den ansvarlige medarbejder i Innovationsfonden.  

"I nogle tilfælde er der krav om fysiske, personlige underskrifter fra os som bevillingsmodtagere/projektpartnere. Hvordan forholder vi os til det i den nuværende situation?"
På grund af den nuværende situation med mange hjemsendelser under Covid-19, accepterer Innovationsfonden, at man i disse tilfælde kan indsende en foreløbig bekræftelse på, at man har tiltrådt og forstået bevillingsvilkårene, på e-mail. Den fysiske, personlige underskrift skal dog foreligge på et senere tidspunkt som aftales med den ansvarlige medarbejder i Innovationsfonden.

FAQ'en opdateres løbende.

Senest opdateret d. 25.06.2020