corona faq_4

FAQ: Ekstraordinært Grand Solutions-opslag om COVID-19

Skal der være flere partnere og skal en af dem være en virksomhed?
Et projekt består af en eller flere partnere. Der er ikke krav om en virksomhed, men vi lægger vægt på hurtig implementering af projektets løsning. Derfor kan det være en fordel, at der deltager virksomheder i projektet eller andre relevante institutioner, der er afgørende for implementering.

Jeg har en anden aktiv ansøgning hos Innovationsfonden. Må jeg ansøge dette samtidig?
Ja, alle kan ansøge. Vi vurderer alle ansøgninger på lige fod, også dem, der måtte have andre ansøgninger under behandling.

Er de 50 mio. kr. allerede fordelt i første COVID-19-opslag med deadline 3. april?
Nej. Midlerne fordeles til de bedste projekter fordelt på de to ansøgningsfrister. Det er Innovationsfondens bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om tildelte bevillinger.

Må man godt bruge sit eget budgetskema og ansøgningsdokument?
Nej, alle ansøgninger skal indsendes via E-Grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Man skal anvende den budgetfil, som hentes via E-Grant-ansøgningen. Det er en god ide at uploade alle filer i god tid inden deadline, så man har tid til at tjekke, om alt er, som det skal være. Man kan uploade og rette, så meget som man har behov for før deadline. Husk at indsende den endelige ansøgning med de relevante filer inden deadline.

Det er en krisesituation, vi befinder os i. Behøver man overholde deadline, eller kan man løbende sende ansøgninger med COVID-19-ideer?
Deadline skal overholdes, så vi kan sikre, at alle ansøgere stilles lige. Derfor er det nødvendigt med en fælles deadline for alle – dog i dette særlige to deadlines hhv. den 3. april og 14. april.

Hvor hurtigt skal projektet starte og resultaterne implementeres?
Projektet skal kunne starte så hurtigt som muligt, og resultaterne skal kunne have en effekt på den nuværende COVID-19-situation - eller i de efterfølgende bølger, der forventes inden for det næste år. Projektets løsninger må også meget gerne have en længerevarende effekt som beskrevet i opslagsteksten.