Innovationsfonden åbner for et nyt pilotprogram: InnoFounder – experienced 1.0.

Flere med erhvervserfaring skal være iværksættere

Innovationsfonden åbner i dag for ansøgninger til det helt nye program ’InnoFounder – Experienced’. Programmet er for personer med væsentlig erhvervs- eller forskningserfaring, som har en god iværksætteridé og lyst til at omsætte deres erfaring til en bæredygtig virksomhed. Innovationsfonden investerer i alt 460.000 kroner i hver iværksætter, der godkendes til programmet.

Innovationsfonden åbner i dag for et helt nyt pilotprogram: InnoFounder – Experienced 1.0.

Fondens InnoFounder-program har tidligere henvendt sig til helt unge iværksættere, der netop har afsluttet deres uddannelse. Programmet udvides nu med det nye spor ’InnoFounder - Experienced’, der er rettet mod personer med betydelig erhvervs- eller forskningserfaring.

Programmet lanceres som led i Innovationsfondens nye iværksætterstrategi, der blev præsenteret i december 2018.

- Flere analyser peger på, at iværksættere med erhvervserfaring har endnu større chance for succes end de helt unge - netop på grund af den erfaring, brancheindsigt, markedsforståelse og det netværk de har tilegnet sig gennem årene. Meget peger derfor på, at vi kan få flere succesfulde virksomheder i Danmark, hvis vi i højere grad understøtter mere erfarne folk, som har lyst til og mod på at kaste sig ud i iværksætteri. Derfor lancerer vi InnoFounder – Experienced, siger Hanne Harmsen, vicedirektør hos Innovationsfonden.

Programmet optager det første hold i foråret 2019 som et pilotprojekt og tilbyder et 1-årigt forløb med en månedlig ydelse på 30.000 kr. samt et engangsbeløb på 100.000 kr.

Fakta
InnoFounder – Experienced:
  • For at kunne ansøge om at blive optaget på InnoFounder – Experienced, skal ens iværksætteridé være på det tidlige stadie. Det vil sige, at der fortsat mangler en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads.
     
  • Idéen skal dog typisk have nået et vist niveau af modenhed og have været igennem indledende tests eller have udviklet en tidlig prototype, så InnoFounder-forløbet bygges på et reelt grundlag.
     
  • Programmet er åbent for alle fagområder, så længe idéen er innovativ og har potentiale til at skabe en bæredygtig forretning.
     
  • Tre personer per iværksætteridé kan ansøge programmet.

Læs mere om programmet her