Grønt

Fonden modtager 127 ansøgninger til grønne forskningsprojekter

Innovationsfonden har modtaget i alt 222 ansøgninger til Grand Solution programmets efterårs-opslag. Fonden glæder sig over at se en særligt stor interesse for at søge midler til forsknings- og innovationsprojekter, der kan bane vej for den grønne omstilling

Der er stor interesse for at ansøge om støtte til innovative projekter i Grand solution-programmet, som havde årets anden deadline den 18. august 2020. Fonden har modtaget Grand Solutions-ansøgninger for 3,6 mia. kr.

Innovationsfonden glæder sig over at se en særligt stor interesse for at søge midler til projekter, der kan bane vej for den grønne omstilling. Her har fonden modtaget hele 127 ansøgninger med et samlet budget på i alt 2,3 mia. kr. Det drejer sig særligt om ansøgninger inden for miljø, klima og energi, men også bioressourceområdet er kommet med ved denne runde.

Også det åbne call har haft stor søgning. Her har fonden modtaget i alt 86 ansøgninger, hvoraf ansøgninger inden for det sundhedsfaglige område udgør ca. halvdelen.

I alt havde Innovationsfonden afsat 700 mio. kr. til investeringer i forsknings- og innovationsprojekter, som udvikler løsninger til den grønne omstilling. Fonden forventer at have ca. 415 mio. kr. til uddeling til de netop indsendte ansøgninger.

Fakta:

  • Grøn Omstilling: 127 ansøgninger, søgt for 2,3 mia. kr.
  • Cirkulært byggeri: 9 ansøgninger, ansøgt for 0,09 mia. kr.
  • Åbent opslag: 86 ansøgninger, søgt for 1,2 mia. kr.