AArhus

Fonden søger flere nye kræfter til nyt hovedkontor i Aarhus

Innovationsfonden søger Scientific Officers, som vil være med til at gøre gode idéer til virkelighed og skabe værdi for samfundet. Fonden søger i øjeblikket fire Scientific Officers inden for områderne miljø og klima, bioressourcer, energi samt social science og humanities til det nye hovedkontor i Aarhus.

Innovationsfonden arbejder hver dag med at skabe de bedst mulige rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan bringe Danmark fremad.

Lige nu søger fonden fire nye Scientific Officers, der er klar til at bruge deres viden og erfaring inden for deres specifikke fagområder til at skabe værdi for det danske samfund.

Med programmet Grand Solutions ønsker fonden med afsæt i samfundets og virksomheders konkrete udfordringer og innovationsbehov at give mulighed for tværgående investeringer i vidensinstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.   

Som Scientific Officer i Grand Solutions skal du bringe din faglighed og erfaring i spil i forhold til både ansøgere og styring af Innovationsfondens portefølje af igangværende forsknings- og innovationsaktiviteter. Du vil således få ”end-to-end” ansvar for projekter, som Innovationsfonden investerer i inden for dit område. Projekternes succes er således også din personlige succes. Heraf følger, at du vil få en meget tæt dialog med kollegaer, Innovationsfondens direktion og bestyrelse internt og samarbejdspartnere eksternt.

Se de fire aktuelle stillingopslag her:

Social Science og Humanities
Har du en ph.d. inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag?

Energiområdet
Har du bred indsigt i energiområdet og betydelig erfaring indenfor relevante fagområder såsom vedvarende energiteknologier og kemiske energiprocesser?

Bioressourcer
Har du bred indsigt i bioressourcer med betydelig erfaring indenfor relevante fagområder såsom fødevarer, landbrug eller cirkulær økonomi?

Miljø og klima
Har du bred indsigt i miljø og klima og betydelig erfaring indenfor relevante fagområder, såsom vand, jord eller cirkulær økonomi?