FORSK2025 - dansk forskning i fuldt flor

Med FORSK2025 har vi fået et inspirationskatalog, der viser de store potentialer i dansk forskning netop nu. Det er samtidig et katalog, der giver inspiration til at sætte nye ambitiøse mål for dansk forskning.

For Innovationsfonden leverer FORSK2025 viden til fondens arbejde.

Formand for Innovationsfonden, Jens Maaløe, siger om FORSK2025:

- Med FORSK2025 får vi kvalificeret vejen til de vigtige beslutninger om fremtiden for dansk forskning. Det er vigtig inspiration og tegner et godt billede af de styrkepositioner, som Danmark har i dag. FORSK2025 skal i mine øjne ses som inspiration frem for en facitliste til prioritering af forskningsområdet.

Formand for Innovationsfonden, Jens Maaløe.

Jens Maaløe fortsætter:

- Forskning udvikler sig i dag med en hastighed, der gør, at forudsigelser om behov og trends, alle er enige om i dag, hurtigt kan blive overhalet af udviklingen. Ser man tilbage på FORSK2020, kan vi se, hvordan vi dengang hverken tænkte på droner eller Industri 4.0. Derfor nytter det ikke noget, at vi låser prioriteringen af dansk forskning fast på, hvad vi ved i dag. Lige så vigtigt som et stærkt strategisk grundlag er det, at vi opfanger og stimulerer nye gennembrud, mens de opstår.

Foruden at spotte trends og tendenser formulerer Innovationsfonden løbende strategier for fondens investeringsområder. I dette arbejde indgår FORSK2025 som en helt naturligt del.

FORSK2025
Om publikationen

FORSK2025 udpeger fremtidens løfterige forskningsområder som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

Hent publikationen her.

Kontakt for mere viden om FORSK2025

Lars Winther, Senior Scientific Officer, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5036, mail: lars.winther@innofond.dk