""

Forskere går på jagt efter årsagerne til
dalende sædkvalitet

Forskere skal med en bevilling fra Innovationsfonden afdække de miljøfaktorer, som allerede før fødslen påvirker mænds sædkvalitet. Sigtet er at forebygge de stigende fertilitetsproblemer hos danske unge mænd.

Pressemeddelelse: 21.11.2018

Det har længe været kendt, at dårlig sædkvalitet kan grundlægges allerede i fostertilstanden. Hvis en kvinde bliver udsat for forskellige kemikalier og hormonforstyrrende stoffer, mens et drengebarn ligger i hendes mave, kan det ødelægge drengens fertilitet - allerede inden han er født.

Forskere fra Rigshospitalet skal i et nyt forskningsprojekt lave den hidtil mest omfattende afdækning af, hvordan vores moderne liv, hvor vi dagligt er udsat for forskellige kemikalier, influerer på sædkvaliteten.

Projektet bygger på en eksisterende dansk mor-barn-kohorte, der blev igangsat for snart 20 år siden. Dengang blev omkring 2.000 raske gravide kvinder og deres kommende børn inviteret til at medvirke i et langvarigt forskningsprojekt. Formålet var at finde de faktorer i vores moderne liv, som bidrager til, at så mange unge mænd i dag har svært ved at blive fædre.

Forskerne har indsamlet og opbevaret biologiske prøver og oplysninger om livsstil fra mødrene under graviditeten og sidenhen fra børnene ved fødslen og op igennem hele barndommen og puberteten. Børnenes helbred er blevet undersøgt talrige gange undervejs.   

Fertilitet skal testes
Nu er sønnerne blevet voksne, og tiden er kommet til at høste den viden, som kan komme fremtidige generationer til gode.

- Vi har en mistanke om, at nogle af de kemikalier, som vi alle er udsat for i dagligdagen, påvirker udviklingen af mænds frugtbarhed - især hvis man bliver udsat for dem i fosterlivet. Nu, hvor drengene er voksne, vil vi undersøge deres fertilitet, siger projektleder Katharina Main fra Rigshospitalet.

Derfor inviteres de unge mænd fra kohorten til undersøgelse af kønshormoner og sædkvalitet. Fædrene inviteres med, så der kan tages højde for arvelige faktorer.

- Vi bruger prøverne fra mødrenes graviditet til måling af en lang række kemikalier, som vi enten ved eller mistænker for at være hormonforstyrrende, uddyber Katharina Main.

Tæt samarbejde med finsk studie
Siden opstarten af den danske kohorte for 20 år siden har forskerne haft et tæt samarbejde med en finsk forskergruppe i Turku, som har en tilsvarende mor-barn-kohorte.

- Hvis studiet påviser en sammenhæng mellem eksponering for visse kemikalier og fertiliteten i begge lande, styrkes evidensgrundlaget. Det kan være med til at motivere både nationale og internationale myndigheder til at sætte forebyggende tiltag i gang, f.eks. ved at begrænse eller forbyde anvendelsen af de pågældende kemikalier. Det vil være en enorm gevinst for den enkelte mand og samfundet som helhed, siger Anna-Marie Andersson, der er leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet, hvor det nye projekt er tilknyttet.

Fakta
Investering

Program: Grand Solutions

Fondens investering: 5 mio.

Samlet budget: 7,6 mio.

Projektets varighed: 4 år

Officiel titel: PLEXFER - A platform for identification of fetal exposures to hormone-distrupting chemicals with lasting impact on male fertility and reproductive health

Kontakt

Katharina Main, Rigshospitalet, Afdeling for Vækst og Reproduktion og EDMaRC
Tlf.: 3545 5085

Anna-Maria Andersson, Rigshospitalet, Afdeling for Vækst og Reproduktion og CEHOS
Tlf.: 3545 5085