øresundsbroen

Forskning og innovation skal løse samfundsudfordringer

Løsningsorienteret forskning kan finde innovative og langtidsholdbare løsninger på alvorlige samfundsudfordringer.

Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter, som bidrager til at løse globale og nationale samfundsudfordringer. Projekter hvor forskere og virksomheder går sammen om at udvikle løsninger, som straks kommer ud og virke til gavn for samfundet.

Gennem solid forskning kan vi opnå ny viden om, hvordan verden omkring os hænger sammen. Tæt samarbejde mellem forskere og virksomheder sikrer, at den viden ikke blot gør os klogere, men at vi bruger den til at gøre vores samfund bedre.

Forskning i at kortlægge pesticider og næringsstoffers vej fra mark til drikkevand og vandløb, kan gøre os i stand til at standse forureningen af vores vand. En viden som kan bruges i hele verden ikke mindst i fattige lande, hvor mangel på rent vand er udbredt.

Forskning i at sikre vores vand er en lille brik i at opfylde to af FN’s 17 Verdensmål: Rent vand og sanitet til alle og sikring af livet i havet.

Forskning om og i vand

vand

Ren energi er på samme måde som rent vand afgørende for et fortsat godt liv på jordkloden og en bæredygtig fremtid. Derfor har Innovationsfonden fokus på at investere i forskning, som bærer os mod en fremtid baseret på bæredygtig energi.

En vej er at udvikle og opstille flere og bedre vindmøller, men smart lagring af den vedvarende energi, er også afgørende for, at vi på et tidspunkt kan sige farvel til fossile brændsler og lave mærkbare reduktioner i vores udslip af klimagasser.

Forskning og innovation kan bringe os videre ad vejen mod en bæredygtig fremtid.

Læs mere om Innovationsfondens visioner for Danmarks grønne omstilling.

To forskningsprojekter udvikler bedre effektelektronik

elektronik Bedre effektelektronik kan skabe store energibesparelser, hvis det implementeres i for eksempel vindmøller.

Forskning og innovation kan også bruges til at løse samfundsproblemer på nationalt plan. For eksempel integrationsudfordringer, opklaring af kriminalitet og sikring af et godt og effektivt sundhedsvæsen. Det er udfordringer, som går igen i de fleste lande.

Derfor er det en målsætning for Innovationsfonden at investere i forskningsprojekter, som tænker ud af boksen og afprøver nye måder at forske og samarbejde på. På den måde kan vi udvikle utraditionelle løsninger inden for nye områder.

Flere forskningsprojekter løser nære samfundsudfordringer

Samfundsudfordringer