""

Forskningsprojekt skal sikre danskernes pensionsopsparinger

Nyt IT-forskningsprojekt skal give pensionsselskaberne værktøjer til bedre solvens- og risikostyring og skal dermed sikre de danske pensioner også om 30 år.

Pressemeddelelse den 20. december 2017 kl. 09:00

Det danske pensionssystem er i disse år presset på flere fronter: Længere levetider, nye og mere risikofyldte produkter, strammere krav fra EU og øget konkurrence. For at pensionsselskaberne også i fremtiden kan sikre afkast af danskernes pensionsopsparinger, skal de i endnu højere grad have styr på deres risiko og forretning. Det vil projektet udvikle værktøjerne til. Mere konkret er projektets mål at udvikle en beregningsplatform, der kan modellere selskabernes forretning i en række forskellige fremtidige scenarier.

Projektet skaber eksportmuligheder for dansk FinTech
Potentialet for projektet er stort, da målet med platformen er at lave en løsning, der kan bruges af hele branchen, og efterfølgende vil kunne eksporteres til andre lande med pensionssystemer, som minder om det danske, eksempelvis Sverige og Norge.

-Det, at vi med projektet adresserer nogle internationale lovgivningstendenser, betyder jo, at hvis det lykkedes os, vil vi i fremtiden også kunne løse opgaver i andre lande, udtaler projektdeltager og professor på Københavns Universitetet, Mogens Steffensen.

Vil løfte niveauet i branchen
Projektgruppen vil løbende publicere deres resultater, der dermed kommer hele branchen til gode.

- Udover at fortælle omverdenen, hvilket avanceret niveau vi arbejder på, er det jo universiteternes samfundsmæssige opgave at udvikle nye ting og oplyse offentligheden om vores forskning. På den måde kan man sige, at vi løfter niveauet i hele branchen, udtaler Peter Sestoft, professor ved IT-Universitet I København.

Selv kalder projektgruppen initiativet for ambitiøst. Dog er de optimistiske i forhold til, at de med deres sammensætning af kompetencer har et solidt grundlag for at skabe den platform, der i fremtiden skal være med til at sikre et stabilt dansk pensionssystem:

- Danmark har lige nu verdens bedste pensionssystem og med vores kombination af forsikringsmatematiske evner og stærke kompetencer inden for datalogi, kombineret med Edlund som er markedsførende inden for området, har vi et godt udgangspunkt for at sikre soliditeten i det her pensionssystem, også i fremtiden, udtaler projektleder, Mikkel Bollinger fra softwarevirksomheden, Edlund.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, IT-Universitetet og softwarevirksomheden Edlund A/S. Projektet, som går under titlen ”Projection of Balances and Benfits in Life Insurance” (ProBaBLI), påbegyndes i starten af 2018 og strækker sig over 4 år. 

OM PROJEKTET
Investering
Åben sektion, Investering

Grand Solutions

Fonden investering: 9 mio. kr.

Samlet budget: 27 mio. kr. 

Projektets varighed: 4 år

Projekttitel: ProBaBLi

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Mikkel Bollinger, projektleder, Edlund A/S
Tlf. 3615 0916

Mogens Steffensen, Sektionsleder og professor, Københavns Universitet 
Tlf. 2891 3758

Peter Sestoft, professor, IT Universitetet København 
Tlf. 7218 5083

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk