Grøn omstilling

Grand Solutions i år: 700 mio. kr. til den grønne omstilling

Med Grand Solutions investerer Innovationsfonden hvert år i ambitiøse og strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, nye teknologier, ny viden - og værdi for hele samfundet.

I år er der tre Grand Solutions-opslag med ansøgningsfrist torsdag d. 27. februar kl. 12.00:

  • ”Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling” (også lignende opslag i august, ramme på ca. 700 mio. kr. i alt)
  • ”Bedre sundhed og klinisk forskning” (ramme på ca. 110 mio. kr.)
  • ”Nye teknologiske muligheder” (ramme på ca. 130. mio. kr.)

Opslagsteksterne og yderligere oplysninger om ansøgningsmulighederne kan findes her.

Ansøgningsskemaet kan tilgås via e-grant.dk. Der er i år givet lidt mere plads til bl.a. projektbeskrivelsen og den vejledende tekst til de enkelte sektioner er blevet opdateret. Det vil således i endnu højere grad være muligt at beskrive sit skarpe innovationsprojekt.

De overordnede vurderingskriterier for alle tre opslag er:

  • Excellence: Kvaliteten af videnskab, forskningen og innovationen
  • Værdiskabelse i og efter projektperioden
  • Effektivitet i projektets udførelse
  • Implementering af projektets resultater

Bemærk, at det også er muligt at søge Grand Solutions inden for "Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling” igen i august 2020. I begge opslag lægges særlig vægt på projektets forventede impact på klima og miljø, for eksempel reduktion af CO2-ækvivalenter/klimagasser, i Danmark som globalt, samt de økonomiske konsekvenser af løsningerne, herunder omkostninger og/eller forretningspotentiale.

Innovationsfonden opfordrer ansøgere til allerede nu at arbejde med projekterne, og vi glæder os til igen at modtage ansøgninger til innovationsprojekter, der kan fremme den grønne omstilling, skabe bedre sundhed og nye teknologier – og dermed være med til at løse nogle af de største samfundsudfordringer.

Over 200 mio. kr. til internationale programmer

Ud af den samlede bevilling til næste år vil ca. 217 mio. kr. desuden gå til at sikre dansk deltagelse i 18 internationale programmer. Heraf er 110 mio. kr. reserveret til 11 programmer med fokus på grøn omstilling.

Fonden vil også deltage i seks andre internationale programmer, der åbner for ansøgninger i 2020, men først skal finansieres i 2021. Heraf er to af programmerne inden for grøn omstilling.

Med denne prioritering af det de internationale programmer sikres danske virksomheder og universiteter adgang til de bedste vidensmiljøer i Europa og resten af verden inden for især grøn omstilling, sundhed og nye teknologier.

Kort om Grand Solutions-processen:

Alle ansøgere kan få generel vejledning inden ansøgningsfristen og vil altid modtage en konkret tilbagemelding efter evalueringen.

Evalueringen foretages af Innovationsfondens bestyrelse, fondens egne Scientific Officers og Scientific Evaluators.

Bestyrelsen beslutter, hvilke ansøgninger der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. Inden interview sendes de indkomne peer reviews i partshøring hos ansøger. Interviews foregår i maj 2020.

Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked ultimo marts. Endeligt svar på ansøgning vil være ultimo maj 2020, med projektstart i 3. kvartal af 2020.

Den anden runde af Grand Solutions 2020 har deadline den 18. august med anden runde af ”Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling” og derudover et såkaldt ”Åbent opslag”.