Vindmøller på strand med affald

Grøn forskningskonkurrence skal finde løsninger på store klima- og miljøproblemer

Ny konkurrence sætter små 30 mio. kr. på højkant til de bedste forskningsbaserede løsninger på tre centrale samfundsudfordringer inden for klima og miljø.
 

  • Hvordan forvandler vi CO2 til en ressource?
  • Hvordan får vi en fremtid uden plastikaffald?
  • Hvordan får vi mad nok til alle?

De tre udfordringer danner ramme om Green Challenge - en ny forskningskonkurrence og den første af sin art i Danmark.

Forskere og virksomheder skal løse udfordringer i fællesskab
I konkurrencen skal forskere i samarbejde med eksempelvis virksomheder og organisationer frem til august 2023 konkurrere om at udvikle forskningsbaserede løsninger, der adresserer de tre konkrete udfordringer.

Dermed er Green Challenge også et initiativ, der styrker samspillet mellem forskere og virksomheder.

- Vi har brug for, at forskningen finder nye veje, hvis en række af de helt store miljø- og klimaudfordringer skal løses. Derfor udskriver jeg Green Challenge, hvor forskere skal dyste om at udvikle nye banebrydende løsninger inden for tre store udfordringer. Jeg håber, at forskerne i samarbejde med virksomheder kommer med nye løsninger, der gavner miljøet, klimaet og vores fælles fremtid, siger forskningsminister Tommy Ahlers og fortsætter:

- Det er første gang, at vi i Danmark bruger en konkurrence af den her størrelse til at drive strategisk forskning og innovation frem. Det nye er, at der dystes om at løse nogle konkrete udfordringer, der er lagt fast på forhånd, og at vinderne bliver bedømt på, om deres løsninger kan komme videre fra forskningsinstitutionerne og ud til virksomheder – altså, om løsningerne er mulige at kommercialisere, siger Tommy Ahlers.

Præmie på 9. mio kr. skal realisere vinderløsningen
Det forskerhold, som finder den bedste løsning på hver udfordring, eller som er kommet det længste skridt mod en løsning, bliver belønnet med en præmie på 9 mio. kr., der skal bruges til at realisere forskningsløsningen teknologisk og kommercielt.

Løsningsforslagene bliver bedømt af et internationalt bedømmelsespanel.

Rådgivere skal hjælpe forslag fra forskning til innovation
Som en del af konkurrencen bliver der nedsat et rådgivningsnetværk, der består af personer med erfaring inden for iværksætteri og investering og som har erfaring med at bringe forslag fra forskning til innovation.

Deltagerne opfordres til at etablere et advisory board, som undervejs kan rådgive om de bedste løsninger. Medlemmer af rådgivningsnetværket kan inviteres til at indgå i deltagernes advisory boards.

Mere om konkurrencen
Green Challenge indgik i aftalen om fordeling af forskningsreserven og øvrige forskningsprioriteringer for 2019, som alle Folketingets partier har indgået.

Man kan løbende følgende med i forskningskonkurrencen Green Challenge på www.ufm.dk/greenchallenge.