""

Hjælp på vej til børn med læse- og skrivevanskeligheder

I et nyt og banebrydende projekt skal data fra daglige og kreative skriveforsøg give præcise og værdifulde informationer om indskolingsbørns skriftsproglige udvikling og udfordringer.

Pressemeddelelse: 11.10.2018

Omkring 15% af alle elever, der afslutter 9. klasse, har ikke tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder til at starte på en ungdomsuddannelse og dårligere forudsætninger for at deltage aktivt i samfundslivet.

Skrive- og læsevanskeligheder koster hvert år det danske samfund 40 mia. kr. i tabt produktivitet og indtjening samt øgede udgifter til sundheds- og retssystemet. Dertil kommer alle de personlige omkostninger og begrænsninger.

Projektets primære formål er tidligt at spore læse-/skriveudvikling, spotte eventuelle udfordringer (f.eks. dysleksi) og hjælpe lærerne med at give deres elever optimale udfordringer og støtte.

Dette skal som noget nyt ikke længere kun ske på baggrund af stave-/læsetests, men med afsæt i elevernes daglige og meningsfulde skriveaktiviteter. Elevernes tidlige skriveforsøg indeholder store mængder værdifulde data, som kan give et mere nuanceret og præcist billede af den enkelte elevs skriftsprogsudvikling end de tests, der anvendes i den danske folkeskole i dag.

Projektet er et samarbejde mellem edtech-virksomheden WriteReader, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU, Aarhus Universitet) og Danmark Tekniske Universitet (DTU).

WriteReader har de sidste 5 år udviklet digitale læringsværktøjer til indskolingen med fokus på eleven som målrettet og kreativ producent. WriteReaders skriveværktøj ”Skriv og læs” er i dag tilgængeligt på op mod 50 % af alle skoler i landet, hvor eleverne har skabt mere end en mio. bøger.

Med støtten fra Innovationsfonden på 10,5 mio. får WriteReader, DPU og DTU nu mulighed for at realisere deres fælles vision om at afhjælpe et stort samfundsproblem på en mere effektiv, meningsfuld og motiverende måde.

Om projekts nyskabelse og potentiale siger Jeppe Bundsgaard, professor i fagdidaktik og it ved DPU:

- Fra et videnskabeligt perspektiv giver projektet en ny og dybere indsigt i helt små elevers skriftsproglige udvikling. Læringsmæssigt vil lærerne få et redskab, som kan støtte deres elever i lige netop de udfordringer, de står med.

Professor og sektionsleder ved DTU Lars Kai Hansen siger om perspektiverne i projektet:

- Undervisningsteknologi er en særdeles vigtigt videnskabelig udfordring, og projektets planlagte AI-løsninger (red. Artificial Intelligence) vil yde et væsentligt bidrag til udvikling af dansk sprogteknologi.

Fakta og kontakt
Investering

Fondens investering: 10,5 mio.

Samlet budget: 14,1 mio.

Projektets varighed: 3,5 år

Officiel titel: Teaching platform for developing and automatically tracking early stage literacy skills

Kontakt

Janus Madsen, WriteReader ApS
Tlf.: 4279 7697, e-mail: jm@writereader.com

Jeppe Bundsgaard, DPU
Tlf.: 3119 2607, e-mail: jebu@edu.au.dk

Lars Kai Hansen, DTU
Tlf.: 51 80 14 73, e-mail: lkai@dtu.dk