Europa

Horizon Europe er skudt i gang

Innovationsfonden deltager i de kommende år i en lang række partnerskaber under Horizon Europe, som i disse uger lancerer de første opslag. Opslagene kan søges af både offentlige og private aktører.

EU investerer sammen med medlemslandene i 2021-2027 mere end 20 mia. euro i en række forskellige partnerskaber. De første er nu klar til at udmønte midler til forskning og innovation og flere følger i 2022. Innovationsfonden medfinansierer 9 af partnerskaberne der lanceres i første bølge.

Målet er at fremskynde omstillingen til et grønt, klimaneutralt og digitalt Europa og at gøre Europas industri mere modstands- og konkurrencedygtig. Partnerskaberne skal fremme udviklingen og udbredelsen af nye innovative løsninger på tværs af forskellige sektorer ved at mobilisere offentlige og private ressourcer.

Søgemulighederne er åbne for en lang række offentlige og private aktører som fx virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner.

Innovationsfonden medfinansierer 9 partnerskaber:

  • ERA for Health
  • Transforming Health and Care Systems
  • Driving Urban Transitions to a Sustainable Future
  • Clean Energy Transition
  • Rescuing Biodiversity to Safegard Life on Earth
  • Key Digital Technologies
  • Sustainable Blue Economy
  • Watersecurity for the planet/Water4all
  • Innovative SMEs/Eurostars

Første opslag er allerede lanceret
De første opslag er allerede lanceret for flere partnerskaber. Du kan finde en liste over kommende opslag her. Som led i lanceringen af opslagene offentliggøres også muligheder for matchmaking mm., som er afgørende for at stable europæiske konsortier på benene.

Ny bølge af partnerskaber på vej
Der er samlet set 49 partnerskaber i Horizon Europe, som lanceres i perioden 2021-2027. De første 9 partnerskaber forventes derfor ledsaget af et yderligere antal partnerskaber i de kommende år.

Innovationsfonden lancerer desuden løbende opslag om internationalt samarbejde i regi af bilaterale programmer, NordForsk og EUREKA.

Find åbne søgemuligheder for internationale opslag her