Iltrobot skal hjælpe
borgere med KOL i hjemmet

Forskere og en robotvirksomhed skal videreudvikle hospitals-iltrobotten O2matic, så den kan bruges i hjemmet hos borgere med KOL.

Forskere fra Hvidovre Hospital skal sammen med virksomheden O2matic ApS videreudvikle iltrobotten O2matic, så den også kan styre iltbehandlingen af patienterne i deres eget hjem.

I et nyt innovationsprojekt, O2matic HOT, skal projektpartnerne videreudvikle iltrobotten O2matic, som er udviklet i et tidligere Innovationsfondsprojekt til patienter med KOL indlagt på hospitalet.

Læs også: Robot giver pusterum til KOL-patienter

O2matic HOT (Home Oxygen Therapy) skal anvendes hjemme hos alvorligt syge borgere med KOL og give en bedre livskvalitet samtidigt med at antal af genindlæggelser reduceres.

Samtidig skal O2matic HOT kunne sende data til skyen og forberede, at data kan leveres til hospitaler og kommuner som på denne måde kan holde øje med borgernes tilstand og gribe ind før det bliver nødvendigt med hospitalsindlæggelse.

Cirka 320.000 danskere lider af KOL i forskellig grad ifølge Sundhedsstyrelsen. Omkring 50.000 har svær eller meget svær KOL, som kræver medicinsk behandling og eventuelt tilførsel af ilt.

Patienter med KOL går ofte til lægen og bliver ofte indlagt på grund af deres lungesygdom. Der er hvert år i Danmark ca. 20.000 indlæggelser af patienter med KOL på grund af forværring af sygdommen som ofte er ledsaget af iltmangel.

Det koster hvert år samfundet mange milliarder kroner. Potentielt kan bedre monitorering og sikring af ilttilførslen både sikre større tryghed hos borgerne og spare samfundet for mange penge.

I det nye innovationsprojekt skal forskere fra Region Hovedstaden og Region Sjælland også undersøge effekten af hjemmerobotten for patientens helbred og brug af sundhedsvæsenet.

Fakta om projektet
Investering

Program: Grand Solutions

Investering: 7.6 mio

Samlet budget: 10.5 mio.

Projektets varighed:: 4 år

Kontakt

Projektleder Farzad Saber, O2Matic, tlf: 28869200.