Jens Maaløe

Inden vi siger ”god sommer”

Folketingsåret er slut, vi har oplevet årets anden sommerdag, og ferien står snart for døren. Men inden vi finder grill, solcreme og badebukser frem, er det på sin plads at reflektere over 2017s begivenhedsrige forår.

Vækstpanelerne kom med deres anbefalinger til, hvad der bør gøres, for at vi også i fremtiden kan have velstand i Danmark.

Mere end 100 forskellige anbefalinger har vækstpanelerne og en kommission fremlagt inden for digitalisering, cirkulær økonomi, det blå Danmark, økologi, life science og energi. Og regeringen har beskrevet i deres vækstplan, at anbefalingerne kommer til at danne baggrund for de strategier, som skal udformes i efterårets forhandlinger.

Med de mange anbefalinger, som vækstpaneler og kommissioner har udarbejdet, er stien mod fremtidens Danmark nu blevet anvist – og potentialet er stort.

Et gennemgående tema i panelernes anbefalinger går på, hvordan vi bruger digitalisering og de data, som kan udvindes herfra. Danmark er ifølge EU-kommissionen det mest digitale land i EU, da vi blandt andet har en stærk offentlig digital infrastruktur, som har været med til at løfte den digitale service og borgernes IT-færdigheder.

Flere af vækstpanelerne anbefaler derfor klogt en styrket dansk forskning inden for bl.a. digitalisering samt flere forskningssamarbejder mellem vidensinstitutioner og klynger af danske virksomheder.

Et eksempel på sådanne succesfulde platformssamarbejder er fondens investering i Blue INNOship. Senest har et forskningssamarbejde under Blue INNOship udviklet et softwareprogram, som kan reducere brændstofforbruget for rederier med helt op til 5 %. Allerede i 2016 har det betydet brændstofbesparelser på 70 mio. kr. for to medvirkende rederier.

Det er ikke svært at se potentialet i en fuld skalering for en søfartsnation som Danmark.

Der kommer hele tiden nye eksempler på, hvordan virksomheder gør brug af digitalisering og data til at optimere deres forretning. Og selvom der allerede nu sker meget – så er vi kun lige begyndt. 

Faktisk viser en analyse, som McKinsey offentliggjorde til Innovationsfondens seneste Innotalk, at op mod 40 % af de eksisterende jobfunktioner kan erstattes med teknologi, som allerede er kendt i dag. Hvis 40 % af jobfunktionerne kan erstattes af eksisterende teknologi, kan vi kun gætte på, hvordan det ser ud næste år eller om 10 år. Men selvom potentialet for digitale effektiviseringer er stort og derfor skal gribes, må vi ikke kaste os hovedkulds ind i omstillingen. En effektiv og succesfuld omstilling kræver, at alle er med.

Og her har vi i Danmark en stor udfordring.

I samarbejde med Innovationsfonden offentliggjorde BCG en rapport, som viser, at danske virksomheder i langt højere grad end deres tyske eller amerikanske konkurrenter forventer at ansætte nye folk fremfor at opkvalificere deres nuværende medarbejdere. I Danmark forventer kun 38 % af de adspurgte virksomheder, at de forventer at uddanne deres medarbejdere, mens tallet er 75 % i USA og 80 % i Tyskland.

Det peger på et utilstrækkeligt efteruddannelsessystem i Danmark, og det er et problem, som vi bliver nødt til at tage alvorligt og meget snart få løst.

Vi har derfor i Danmark – som vækstpanelerne rigtigt påpeger – en meget stor opgave i at finde en løsning på, hvordan vi udvikler nye kompetencer og opkvalificerer vores arbejdsstyrke til fremtidens arbejdsmarked.

Med så gennemgribende ændringer af vores arbejdsmarked kan vi kun løse udfordringerne og gribe mulighederne, hvis alle er med. Vækstpanelerne har leveret et stærkt stykke arbejde ved at give os nogle gode pejlemærker, som vi kan diskuterer løsninger ud fra.

Når blot vi husker, at det er mennesker med kompetencer, der skal besætte fremtidens arbejdspladser, er det kun handling, vi mangler.

God sommer!

Fremtidens velstand
Flemming Besenbacher om cirkulær økonomi

Innovationsfondens næstformand fortæller om cirkulær økonomi.