Hvert år siden 2015 har 40 unge iværksættere deltaget i Innovationsfondens program InnoFounder -Graduate, som skal hjælpe dem med at udvikle deres idé til en bæredygtig virksomhed.

InnoFounder-forløb bringer unge iværksættere tættere på succes

Deltagerne på Innovationsfondens etårige inkubationsforløb for unge iværksættere har i vidt omfang øget antallet af medarbejdere og kunder undervejs i forløbet. Mere end halvdelen af deltagerne vurderer desuden, at de har fået lettere ved at tiltrække kapital. Det viser en slutevaluering af de første syv hold.

Hvert år siden 2015 har 40 unge iværksættere deltaget i Innovationsfondens program InnoFounder -Graduate, som skal hjælpe dem med at udvikle deres innovative idéer til bæredygtige virksomheder.

Formålet med forløbet er at accelerere udviklingen af iværksætteridéer fra de tidlige faser til et stadie, hvor iværksætterne er klar til at gå på markedet eller tiltrække andre investeringer.

Og ifølge en slutevaluering af de første syv hold, som har været igennem Innovationsfondens InnoFounder-forløb, lever programmet op til formålet.

Flere kunder og ansatte og bedre chancer for investering
Evalueringen indikerer, at antallet af ansatte generelt er steget undervejs i InnoFounder-forløbene. Eksempelvis havde næsten halvdelen af virksomhederne (i hold 6-7*) ved afslutningen af forløbet mellem en og ti fuldtidsansatte samt en til tre deltidsansatte foruden grundlæggerne.

69 procent af virksomhederne på hold 1-5 angiver endvidere, at de har konkrete planer om at ansætte (flere) medarbejdere.

Desuden opbygger deltagerne en betydelig kundeportefølje under forløbet. Mere end halvdelen (af hold 1-5*) angiver ved afslutning af forløbet, at de har haft mellem en og 100 kunder, mens næsten hver femte har mere end 100 kunder.

Mere end halvdelen af deltagerne vurderer endvidere, at deltagelsen har styrket deres evne til at finde finansiering til virksomheden.

- Evalueringen indikerer, at InnoFounder-programmet er med til at understøtte iværksætteri i Danmark. Med et forløb med mentorer, netværk, samt finansiering, skaber vi de bedste forudsætninger for, at iværksættere kan omsætte deres ideer til succesfulde virksomheder, der kan blive til gavn for hele Danmark, siger Hanne Harmsen, vicedirektør i Innovationsfonden.

Fra to til 13 medarbejdere
To af grundlæggerne bag FinTech-virksomheden Risika er blandt deltagerne på et af Innovationsfondens InnoFounder-hold.

Risika driver en onlineplatform, som har til formål at stoppe dårlige handler mellem virksomheder, før de finder sted. Virksomhedens CFO og co-founder, Nicolai Rasmussen, påbegyndte et InnoFounder-forløb i 2018, og ifølge ham har forløbet spillet en væsentlig rolle for virksomhedens vækst og position i dag.

Nicolai Rasmussen Risika InnoFounder

- Vi har udvidet vores virksomhed under selve InnoFounder-forløbet, og i dag har vi i alt 13 ansatte. Da vi startede som InnoFounders, havde vi tre kunder, og i dag har vi næsten 100 kunder, siger Nicolai Rasmussen og forklarer, at Risika desuden opnåede en investering på i alt 5,6 mio. kroner fra to investorer i februar i år.

- InnoFounder-forløbet udstyrer en med alle de værktøjer, man skal bruge for f.eks. at kunne gå ud sælge sit produkt og tiltrække kapital. Og overfor især danske investorer spiller det helt sikkert også en betydelig rolle i sig selv, at en statslig fond som Innovationsfonden har valgt at investere i ens projekt, vurderer Nicolai Rasmussen.

 

* Da der i perioden 2016-2019 er sket ændringer i spørgsmålsformuleringerne i slutevalueringen, er det ikke muligt at danne et fuldt overblik over antallet af ansatte og kunder på tværs af samtlige hold.

Om InnoFounder
InnoFounder er Innovationsfondens etårige iværksætterforløb med to spor
Åben sektion, InnoFounder er Innovationsfondens etårige iværksætterforløb med to spor

InnoFounder – Graduate

 • Iværksættere, der inden for de sidste to år er dimitterede fra en videregående uddannelse.
 • En månedlig finansiering på 15.000 kr. pr. InnoFounder
 • Et udviklingstilskud på 35.000 kr. pr. InnoFounder
 • Mentoring hver 2. uge - 12 workshopdage
 • Tilbud om adgang til co-working space

InnoFounder – Experienced (ny)

 • Iværksættere med væsentlig forsknings og/eller erhvervserfaring
 • Op til tre founders i teamet
 • En månedlig finansiering på 30.000 kr. pr. InnoFounder
 • Et udviklingstilskud på 100.000 kr. pr. InnoFounder

Evalueringen bygger udelukkende på InnoFounder – Graduate-deltagere

Om Evalueringen
Åben sektion, Om Evalueringen
 • I alt syv hold unge iværksættere har deltaget i InnoFounder-Graduate og besvaret spørgsmål ved slutevalueringen.
 • Der er i alt 109 deltagere i de syv gennemførte slutevalueringer. For hold 1 til 5 har 70 ud af 78 iværksættere svaret på slutevalueringen, hvilket giver en svarprocent på knapt 90 pct. For hold 6 og 7 har samtlige iværksættere deltaget i slutevalueringen.
 • Det første hold iværksættere færdiggjorde inkubatorforløbet og deltog i slutevalueringen i begyndelsen af 2016, mens iværksættere fra det senest gennemførte forløb deltog i slutevalueringen i januar 2019. Herudover er der sat to hold i gang, der endnu ikke er afsluttet.