søgemulighed Mission-driven green research and innovation partnerships (Innomission partnerships)

Innovationsfonden åbner for ansøgninger til missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber

Innovationsfonden har netop åbnet for ansøgninger i fondens Innomissions-program, der udmønter de fire grønne forskningsmissioner, som regeringen og Folketinget udpegede sidste år som led i regeringens grønne forskningsstrategi. Der er frist for ansøgninger 19. oktober.

Fra i dag er det muligt for relevante aktører at ansøge fondens opslag ”Missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber”.

Gå til søgemulighed 

De kommende grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som vil blive udvalgt til december, får afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark, målene om udledningsreduktion, ligesom partnerskaberne skal bidrage til at øge danske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder.

- Regeringen og Folketinget har givet Innovationsfonden den store og vigtige opgave at investere i grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal løse de fire grønne missioner, der blev udpeget sidste år. Vi er nu så langt, at vi kan åbne for ansøgninger til partnerskaberne, som kan og vil få en afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark. Vi ser frem til at modtage ambitiøse partnerskabsforslag og takker hele forsknings- og innovationssystemet for de afgørende bidrag til processen indtil nu, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør, Innovationsfonden.

700 mio. kr. til grønne partnerskaber
Danmark har sat ambitiøse mål i forhold til den grønne omstilling og reduktion af klimaskadelig udledning. Disse mål skal nås inden for en meget kort tidsramme med målet om hhv. 70 pct. reduktion i 2030 og netto-nul i 2050.

At nå Danmarks ambitiøse mål kræver handling og Innovationsfonden ønsker med en hurtig igangsættelse af de missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber at danne grundlaget for brede samarbejder, der på både kort og lang sigt væsentligt bidrager til at nå målene. Den hurtige igangsættelse sætter pres på både ansøgere og fonden, men det vurderes nødvendigt at handle hurtigt.

For at nå klimamålene har regeringen og Folketingets partier blandt andet afsat 700 mio. kr. i 2021 til investeringer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber inden for følgende fire missioner:

  • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Se hele regeringens grønne forskningsstrategi

Anden og sidste fase af udmøntning
Det er Innovationsfondens opgave at udmønte 700 mio. kr. i 2021 til de grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal løse de fire missioner. Det nu åbne opslag byggere videre på de roadmaps, som en lang række aktører på tværs af det danske forsknings- og innovationsmiljø har bidraget til, og som Innovationsfonden har udvalgt som afsæt for de grønne partnerskaber.

Læs mere om roadmap-processen

Innovationsfondens modtog i alt 12 forslag til roadmaps inden for de fire missioner. Innovationsfondens bestyrelse har på den baggrund udvalgt seks roadmaps, som skal danne grundlaget for blandt andet aktivitetsplanen for de kommende partnerskaberne.

Se de seks udvalgte roadmaps

Vurderings- og beslutningsproces
Opslaget er åben for ansøgninger frem til 19. oktober kl. 12:00. Derefter pågår en intensiv vurderingsproces med deltagelse af både interne og eksterne – herunder internationale – eksperter. Den endelige beslutning om investering i grønne forsknings- og innovationspartnerskaber træffes af Innovationsfondens bestyrelse og forventes offentliggjort i december 2021.

Find yderligere information om Innovationsfondens Innomission-program

test