kikkert

Innovationsfonden efterlyser flere humanistiske og samfundsvidenskabelige erhvervsforskere

I samarbejde med FOA og Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet undersøger Erhvervs-ph.d. Ida Elbæk kulturen i og omkring dagplejen. Men hun er en af de få. Kun et fåtal af fondens erhvervsforskere tilhører det humanistiske eller samfundsvidenskabelige forskningsfelt. Det ønsker Innovationsfonden at ændre.

Dagplejen er et dagtilbud, som alle kender, men som der forskningsmæssigt er begrænset viden om. Det vil Ida Elbæk i samarbejde med FOA og Aarhus Universitet ændre på, når hun undersøger dagplejen som kulturelt fænomen i sit Erhvervs-ph.d.-projekt

-Der er aldrig nogen inden for forskningsverden, der har interesseret sig for dagplejen hverken som dagtilbud eller kulturelt fænomen, så uden denne forskning ville dagplejen forsat være en uudforsket del af den danske velfærdsstat, siger Ida Elbæk.

De sidste 10 måneder har hun udført feltarbejde i seks forskellige dagplejehjem, hvor hun har fulgt børnenes hverdagsliv, foretaget interviews med forældre og dagplejere og undersøgt de politisk bestemte retningslinjer og deres påvirkning på dagplejen i praksis.

Alle talenter og faggrupper i spil

Ida Elbæks Erhvervs-ph.d.-projekt ’Dagplejen som kulturelt fænomen’ er et eksempel på en type af projekter, som Innovationsfonden fremadrettet vil arbejde på at øge antallet af.  

Projekter inden for humaniora og samfundsvidenskab er i dag svagt repræsenteret i den samlede ansøgerstatistik på Innovationsfondens Erhvervsforsker-program, hvor Erhvervs-ph.d’er og Erhvervspostdocs ansættes i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution.

Ser man isoleret på Erhvervsforsker-opslag rettet mod den private sektor, er det kun omkring hver sjette ansøgning, der kan kategoriseres som hum/samf.

Langt den største andel af ansøgningerne til Erhvervsforsker-programmet i dag hører under teknisk videnskab som forskningsfagligt område.

Som en del af implementeringen af fondens nye strategi sættes der derfor øget fokus på diversitet og på at bringe alle talenter og faggrupper i spil. Det gælder for Erhvervsforsker-programmet – men også for fondens andre virkemidler. Implementeringen af den nye strategi løber året ud.

Læs mere om Erhvervsforsker-projektet ’Dagplejen som kulturelt fænomen’ 

Læs om Innovationsfondens nye strategi