Nu lancerer Innovationsfonden en whistleblowerordning

Innovationsfonden etablerer whistleblowerordning

Medarbejdere, bevillingsmodtagere og andre med tilknytning til Innovationsfonden får frem over mulighed for anonymt at indberette mistanke – eller viden – om ulovligheder eller uetisk adfærd i fonden gennem en ny whistleblowerordning.

Innovationsfonden etablerer nu en whistleblowerordning, som personer med tilknytning til fonden kan bruge som adgang til at indberette mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

Det kan eksempelvis være mistanke om svindel med fondens økonomiske midler, korruption, bestikkelse, sexchikane eller andet upassende eller uetisk adfærd, der strider mod fondens interne regler.

Alle Innovationsfondens ansatte, medlemmer af fondens forskellige udvalg, alle bevillingsmodtagere og andre med tilknytning til fonden får mulighed for – anonymt – at bruge whistleblowerordningen.

- Som en offentlig fond, der hvert år bevilger omkring 1,5 mia. kr. til forskere, iværksættere og virksomheder, er det helt afgørende, at der er fuld tillid til vores arbejde. Og åbenhed om den måde vi gør tingene på, siger direktør i Innovationsfonden, Peter Høngaard Andersen, og fortsætter:

- Som ansat – eller potentiel bevillingsmodtager – skal man ikke i frygt for repressalier afholde sig fra at råbe op, hvis man har mistanke om, at noget ikke foregår, som det skal i Innovationsfonden. Derfor kan en anonym whistleblowerordning være et nyttigt redskab til at sikre, at alt, der skal frem i lyset, kommer frem i lyset. Det er afgørende for den pletfrie tillid, der skal være til os og vores arbejde, siger Peter Høngaard.

Indberetter direkte til Kammeradvokaten
For at sikre størst mulig tillid til ordningen, vil alle indberetninger gå uden om fondens ledelse. Indberetninger gennem ordningen går således direkte til Kammeradvokaten, som behandler alle indberetninger.

Kammeradvokaten kan dog ikke træffe beslutning på fondens vegne, og derfor vil konkrete whistleblowersager blive fremlagt for fondens bestyrelsesformand, der i sidste ende skal træffe beslutning i eventuelle sager.

Ansatte og andre kan tilgå whistleblowerordningen her.