Erhvervshusene logo

Innovationsfonden indgår aftaler med de nye Erhvervshuse

Innovationsfonden har indgået samarbejdsaftaler med en række af de nye Erhvervshuse. Aftalerne skal styrke kendskabet til Innovationsfondens tilbud gennem fælles arrangementer og kompetenceudvikling af regionale og lokale aktører.

Innovationsfonden har underskrevet nye samarbejdsaftale med Erhvervshus Fyn, Nordjylland, Midtjylland og Nordjylland, som bygger videre på samarbejdet med de forhenværende Væksthuse.

Samarbejdet indebærer en række fælles aktiviteter inden for kompetenceudvikling af erhvervshusenes konsulenter og forretningsudviklere, vejledning af virksomheder samt videndeling. Det skal understøtte, at Erhvervshusene kan fungere som indgang til Innovationsfondens ydelser ved at afdække behov, vejlede og henvise til Innovationsfonden, når det er relevant.

- Vores samarbejde med de forhenværende Væksthuse har været værdifuld for landets virksomheder. Vi har for eksempel set, at der har været en større succesrate i ansøgninger til Innovationsfonden hos de virksomheder, der har fået sparring fra Væksthusenes konsulenter og forretningsudviklere. Derfor glæder vi os meget over, at vi nu har lavet aftaler med flere af Erhvervshusene og ser frem til, at aftalerne med de øvrige også falder på plads. Det er med til at sikre, at man via Erhvervshusene kan møde fonden overalt i landet, siger Tore Duvold, konstitueret direktør i Innovationsfonden, som også glæder sig over at samarbejdet bliver udvidet, så det båder indbefatter fondens InnoBooster- og InnoFounder-program.

Innovationsfonden drøfter også samarbejdsaftaler med de to øvrige Erhvervshuse, og forventer at kunne indgå disse lidt senere på året.

Konsulenter trænes i at give sparring

Kompetenceudviklingsaktiviteterne skal understøtte, at Erhvervshusets konsulenter og forretningsudviklere kan vejlede virksomheder og henvise til de relevante tilbud hos Innovationsfonden. Det er bl.a. en målsætning, at virksomheder kan henvises til konsulenter i Erhvervshuset, der er trænet i at give sparring på ansøgninger.

Erhvervshuset og Innovationsfonden sikrer også i samarbejde, at Innovationsfonden er tilgængelig for virksomheder, der ønsker at høre om Innovationsfondens ordninger. Det kan f.eks. være gennem fælles arrangementer, oplæg fra Innovationsfondens medarbejdere til arrangementer, hvor det er relevant i forhold til tema/deltagere og ”open office”-aftaler, hvor virksomheder har mulighed for at møde en Innovationsfondsmedarbejder, som med jævne mellemrum besøger Erhvervshuset og kan besvare generelle spørgsmål.

Videndeling mellem Innovationsfondens og Erhvervshusets medarbejdere skal desuden skabe grundlag for, at Innovationsfonden får input omkring udfordringer med ordninger eller information, samt at de fælles aktiviteter bliver mere målrettet virksomhedernes behov.

Fokus på SMV’er

Blandt særlige indsatsområder for Innovationsfonden og Erhvervshusene i 2019 er et fælles fokus på hvordan man når bedre ud til virksomheder med +20 ansatte med information om Innovationsfondens tilbud. Disse SMV’er har gode succesrater i Innovationsfondens program Innobooster, men finder ikke selv information om ordningen i samme grad som nystartede virksomheder. Derfor har Innovationsfonden igangsat initiativet ”SMV-push”, som Erhvervshusene støtter op om.