Køer der bliver fodret med græs

Innovationsfonden investerer i 27 nye Grand Solutions-projekter

Fra klimavenligt dyrefoder til medicinfri hjernestimulering. Innovationsfondens nyeste Grand Solutions-investeringer spænder vidt. Ud af 167 ansøgninger til fondens tre store tematisk opslag, har bestyrelsen nu udvalgt 27 projekter.

Til Innovationsfondens tre store tematiske Grand Solutions opslag, Grøn vækst, Nye teknologiske muligheder og Bedre sundhed, modtog fonden inden deadline den 19. februar i alt 167 ansøgninger til 2.426 mio. kroner - hvilket er mere end seks gange den økonomiske ramme.

Fondens bestyrelse har nu besluttet, hvilke 27 projekter der skal inviteres til endelig kontraktforhandling og investering. Der investeres i alt godt 350 mio. kroner.

- Vi havde ansøgere bag 55 gode og værdiskabende projekter til interview i maj måned, og vi forventer at kunne sætte 27 af disse projekter i gang allerede i år.  Projekterne, der spænder over alt fra klimavenligt dyrefoder til medicinfri hjernestimulering og billigere kortlægning af kemisk forurenet jord, har alle potentiale til at gøre en konkret forskel og skabe værdi i Danmark, siger Tore Duvold, direktør i Innovationsfonden.

Stor bredde i projektpulje
De nye Grøn Vækst-projekter omhandler bl.a. pumper til ekstremt høje temperaturer i energisystemer, tre forskellige elektrokemiske teknologier til at omdanne grøn strøm, optimeret fodring af malkekvæg og klimavenligt dyrefoder, som potentielt giver meget lavere udslip af drivhusgasser. Puljen rummer også projekter med fokus på sundere bygmel, mere ernæringsrigtig modermælkserstatning, naturlige farver til fødevarer, højværdi tropiske olier og billigere kortlægning af kemisk forurenet jord.

Projekterne inden for temaet Nye Teknologiske Muligheder inkluderer bl.a. genanvendelse og dannelse af skumplast, smarte kuglelejer, lynhurtig opladning af høreapparater, styrede lydzoner og en helt ny retsmedicinsk analysemetode.

De kommende Sundhedsprojekter spænder fra Type 2-diabetes-monitorering i realtid og stamcelle behandling til medicinfri hjernestimulering, relevant og aktuel information til den travle hospitalslæge og et håndgribeligt bud på fremtidens dataunderstøttede patientnære kommunale og regionale sundhedsvæsen.

Allerede nu muligt at ansøge nye opslag
Det er allerede nu muligt at ansøge på de fem nye Grand Solutions-opslag, herunder det ”åbne opslag”, med deadline d. 20. august 2019.

Grand Solutions-ansøgningerne vurdere på fire vurderingskriterier: kvalitet i videnskab og innovation, den konkrete værdiskabelse for Danmark, projektets effektivitet og implementering/ibrugtagelse i samfundet, markedet eller til næste investor.

Innovationsfonden har fokus på at sikre en grundig faglig evaluering, klarhed om vurderingskriterierne og hurtighed i svar.