Undersøgelse

Innovationsfonden
måler tilfredshed

Innovationsfonden har på nuværende tidspunkt 1800 aktive investeringer i porteføljen. Fra det enkelte talent til de store forskningsprojekter, der skaber forandringer i Danmark og for verden.

For at kunne udvikle sig som fond er det vigtigt for Innovationsfonden, at vi får feedback på, hvordan de enkelte programmer kører. En første analyse af InnoBooster viste, at dette program er brugervenligt, enkelt og attraktivt for virksomheder. Der blev også peget på forbedringsmuligheder, som fonden siden har arbejdet med.

Den seneste evaluering handler om fondens større strategiske forskningsprojekter – Grand Solutions. Helt overordnet peger projektkoordinatorerne på, at programadministrationens enkelhed og kvalitet er på niveau med andre nationale forskningsprogrammer. Et acceptabelt udgangspunkt for det tre år gamle program.

Ansøgerne har særligt taget godt imod fondens indførelse af interviews i forbindelse med ansøgningsprocessen. Ni ud af ti af ansøgerne er helt enige i, at interviewprocessen hjælper dem i at klarlægge styrkerne i projektet.

På brugernes ønskeseddel til forbedringer står at gøre ansøgningsprocessen samt budgetskemaet mere simpelt. Det er fonden i skrivende stund i fuld gang med at overføre til praksis. Innovationsfonden takker alle, der deltager i fondens undersøgelser. Det er vigtige input for fonden - og arbejdet med at optimere fondens aktiviteter fortsætter.

Læs evalueringen
Kontakt

Tore Duvold