Innovationsfonden med på Nordic Clean Energy Week

Nogle af verdens førende kompetencer inden for energi er i København i denne uge for at accelerere verdens omstilling til vedvarende energi.  

Clean Energy Investment Forum blev afholdt den 22. maj. Konferencen samlede internationale beslutningstagere inden for politik, investeringer, virksomheder og organisationer med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og DI Energi som værter. Målet var at accelerere investeringerne i omstilling til grøn og effektiv energi verden over.

Innovationsfonden var medvært for en session, der satte fokus på, hvordan vi kan accelerere innovation inden for energi gennem forskning. Blandt talerne var både entreprenører og internationale investorer, og fra Innovationsfonden fortalte næstformand Anja Boisen om fondens tilgang til energiområdet. Connie Hedegaard rundede af med en samlet kommentar til debatten.

Blandt Anja Boisens vigtige pointer var:

- Mange af de energiløsninger, vi efterspørger, findes ikke i dag. Skal vi nå vores klimamål, kræver det en dedikeret forskning og udviklingsindsats. Der er et stort behov for strategisk forskning med en risikoprofil, som private kommercielle investorer holder sig fra. Fra Innovationsfonden har vi fokus på strategisk energiforskning, der sikrer, at de nye teknologier, vi udvikler på universiteter og i virksomheder, er tilstrækkeligt modnet til at tiltrække strategiske investorer eller venturekapital. Med de seneste års beskæringer af energiforskning er den naturlige konsekvens, at ellers lovende projekter ikke kan finde finansiering. Det rammer på sigt de danske forskningsmiljøer og dansk eksport af energiløsninger.Clean energy investment forum

Læs mere om konferencen: nordiccleanenergyweek.com

Danskindustri.dk: Alle vil have større investeringer i grøn innovation

 

Fakta
Kontakt

Scientific Officer, Niels Langvad
Tlf. 6190 5034