Stockfoto - lys

Innovationsfonden og GTS søger Innovation Officer til Erhvervshus Sydjylland

Ser du et stort potentiale for innovation i danske virksomheder og bliver du motiveret af at styrke dansk erhvervslivs innovationsevne og konkurrencekraft? Brænder du for at bygge bro mellem forskning og de nyeste teknologiske muligheder og danske små og mellemstore virksomheder? Vil du være med til at sikre en mere enkel, effektiv og sammenhængende erhvervsfremme? Og kan du arbejde selvstændigt efter disse mål, så er du måske vores nye Innovation Officer.

 

Vi skaber fremtidens fundament
I Innovationsfonden investerer vi hver dag i landets dygtigste forskere, videns-iværksættere og virksomheder, der med nye ideer, viden og teknologi styrker Danmark og samfundets bæredygtighed. I 2020 skal fonden investere over 2 mia. kr. i forsknings- og innovationsprojekter. Det er en spændende og væsentlig samfundsopgave, vi løser – og den kan du nu blive en del af!

Om Stillingen som Innovation Officer
Som Innovation Officer træder du ind i en nyoprettet stilling, hvor du repræsenterer både Innovationsfonden og GTS-institutterne i Erhvervshuset. Din vigtigste opgave bliver at skabe relationer til og vejlede og informere virksomhederne om mulighederne hos GTS-institutterne og Innovationsfonden.

Det kan f.eks. være at afklare, hvor virksomhedernes behov er ift. innovation for at kunne henvise til de rette eksperter og teknologiske redskaber hos GTS’erne, eller det kan være at vejlede i de rette muligheder for medfinansiering af innovationsprojekter fra Innovationsfonden. Samtidig har du også ansvaret for at løbende at styrke Erhvervshusets medarbejderes viden om mulighederne hos GTS-institutterne og Innovationsfonden.

Initiativrig og selvstændig
Gennem din indsats skal du understøtte et mere effektivt, enkelt og sammenhængende erhvervsfremmesystem, hvor Erhvervshusene fungerer som knudepunkt mellem den lokale, regionale og nationale erhvervsfremme. Som Innovation Officer skal du sikre, at Innovationsfonden og GTS bliver lettere tilgængelige for virksomhederne og Erhvervshusets medarbejdere. Herigennem skal virksomhedernes kendskab til og brug af mulighederne for finansiering og samarbejder øges.

Du kommer til at indgå som del af Erhvervshusenes knudepunktsfunktion i erhvervsfremmesystemet. Det indebærer bl.a., at du har fysisk arbejdssted i Erhvervshuset og dets filialer, medvirker i møder/aktiviteter, paneler mv. Da det er en helt ny stilling får du stor indflydelse på, hvordan opgaverne løses.

Stillingen kræver, at du selv er god til at tage initiativ og kan arbejde selvstændigt, da du vil være udstationeret i Erhvervshuset med fast reference til en leder i Innovationsfonden. I det daglige er du en integreret del af holdet i Erhvervshuset, og samtidig indgår du i et team med Innovation Officers i de andre Erhvervshuse. Desuden har du adgang til en kontaktperson hos hver af de 7 GTS-institutter samt GTS-sekretariatet.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Sikre en værdiskabende relation mellem Innovationsfonden, GTS-institutterne, Erhvervshuset og virksomhederne, der er baseret på tillid
 • Kompetent og sikkert at formidle og forklare de mange muligheder for at få styrket virksomhedernes videnbaserede innovation hos henholdsvis Innovationsfonden og GTS-institutterne til hhv. kollegerne i Erhvervshuset, samarbejdspartnere og virksomheder
 • I samarbejde med kollegerne i Erhvervshuset proaktivt identificere, opsøge og introducere relevante virksomheder til de mange muligheder i Innovationsfonden og GTS-institutterne
 • Hjælpe virksomheder ved at formidle relevante kontakter til GTS-institutterne
 • Afholde workshops/orienteringsmøder for aktører, samarbejdspartnere og virksomheder

Er du vores nye kollega?
Du vil få et introduktionsforløb til mulighederne hos GTS-institutterne og Innovationsfonden. Erhvervshuset vil ligeledes gennemføre et grundigt introduktionsforløb.

Vi forestiller os, at du:

 • er udadvendt, kan skabe begejstring og god til at skabe relationer
 • har indsigt det regionale erhvervsliv i den Erhvervshusgeografi, du søger ind i
 • har erfaring med, og kendskab til, det danske innovations- og erhvervsfremmesystem
 • har en solid og bred forståelse af teknologi – og også gerne forskning - og dets betydning for udvikling af virksomheder
 • er strategisk, ansvarsfuld og selvstændigt kan løse dine opgaver på en serviceminded og kundeorienteret måde
 • har gode IT-færdigheder, flair for digitalisering og er rutineret i brugen af Office-pakken

En ambitiøs og social arbejdsplads 
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår:
Der er tale om en fuldtidsstilling, der ønskes tiltrådt 1. december 2020  eller hurtigst muligt. Du ansættes i Innovationsfonden efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Du vil blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængigt af din erfaring og dine kompetencer. Lønnen forhandles med forhandlingsberettiget organisation.

Stillingen er en del af et nyt samarbejde mellem Innovationsfonden, GTS-institutterne og de regionale erhvervshuse. Her ønskes fem stillinger besat med fysisk arbejdssted i erhvervshusene på Sjælland, Fyn, i Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland. Hvis man ønsker at søge stillingen i flere af disse områder, skal man uploade sin ansøgning på hvert af de pågældende opslag.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

 • Kontakt Innovationsfonden: Programrådgiver Lars Zederkof på telefonnummer 61 90 50 22 eller på e-mail lars.noesgaard.zederkof@innofond.dk.
 • Kontakt GTS-foreningen: Direktør Ragnar Heldt Nielsen telefon 45 16 26 20 eller på e-mail rhn@gts-net.dk.
 • Kontakt Erhvervshus Sydjylland: PA og HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen, på telefonnummer 61 88 46 63 eller på e-mail adn@ehsyd.dk

 

Søg stillingen her

Vi skal have din ansøgning senest torsdag 1. oktober 2020 kl. 12.00.

Både Innovationsfonden, GTS samt det regionale erhvervshus medvirker ved rekruttering.

Der afholdes to samtalerunder. Første samtalerunde forventes afholdt i uge 43 og anden samtalerunde i uge 44. Første samtalerunde forventes at blive afholdt virtuelt.

Innovationsfonden ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.

 

Sammen skaber vi fremtidens fundament
Innovationsfonden formål er at accelererer forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed ved at investere aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalysere samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder.

Læs mere om Innovationsfonden her.

GTS-institutterne formål er at accelerere dansk innovation og styrke konkurrenceevnen gennem anvendelse af ny teknologi. Med blik for erhvervslivets behov forsker GTS-institutterne og løser konkrete problemer for virksomheder. Gennem samarbejde om opbygning af stærke innovationsmiljøer og hurtig adgang til unikke state-of-the-art udviklingsfaciliteter og specialistkompetencer skubber GTS-institutterne grænsen for, hvad virksomheder kan af egen kraft.

Læs mere om GTS-institutterne her.

Erhvervshuset gør specialiseret erhvervsservice tilgængelig til alle virksomheder og fungerer som fysiske knudepunkter for erhvervsfremme. Erhvervshuset er en decentral indgang til højt specialiserede ydelser i staten. Erhvervshuset har fokus på at skabe resultater for virksomhederne i Danmark. Erhvervshuset giver virksomhederne mulighed for uvildig sparring om finansiering, innovation, ledelse, salg, markedsføring, internationalisering og meget andet. Derudover driver Erhvervshuset en række projekter i samarbejde med relevante aktører. Aktiviteterne har alle på forskellig måde fokus på erhvervsudvikling og vækst i virksomheder.

Læs mere om Erhvervshus Sydjylland her