Innovationsfonden ønsker med nye strategiske fokusområder at samle innovationssystemet

Innovationsfondens bestyrelse har besluttet fire strategiske fokusområder for fondens arbejde de kommende fem år. Det betyder, at fonden i juni gennemfører en række organisationsændringer for at tilpasse sig de nye fokusområder og for at ruste organisationen bedst muligt til de fremtidige opgaver. Samtidig er der behov for at tilpasse fondens omkostninger. 

Baggrunden er, at Innovationsfonden i 2019 blev evalueret af et internationalt panel. Konklusionen var, at fonden siden sin etablering i 2014 har skabt markante resultater for dansk innovation, men at der var områder, der skulle adresseres for, at fonden forblev en succes. 

Verden har de seneste seks år forandret sig. Den internationale konkurrence er blevet hårdere, og de globale udfordringer indenfor blandt andet klima og sundhed er blevet større. Det kalder på en endnu mere fokuseret tilgang til at udvikle innovative løsninger i tætte partnerskaber og samarbejder mellem universiteter, vidensinstitutioner, private og offentlige fonde, andre innovationsaktører og virksomheder – både etablerede og nystartede. Dette gælder ikke mindst inden for klima og den grønne omstilling.

”Vi ønsker, at fonden fremover kan spille en aktiv, samlende rolle, der kitter innovationssystemet endnu bedre sammen, så virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner, andre aktører og iværksættere kan få endnu mere succes, og dermed realisere det store potentiale i det danske innovationssystem – ikke mindst inden for klima og den grønne omstilling. Målet er at accelerere dansk forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed,” siger bestyrelsesformand, Tina Fanø.  

De fire strategiske fokusområder vil dels fastholde fondens styrker og samtidig adressere evalueringernes anbefalinger og forventningerne til fondens fremtidige rolle: samarbejde og partnerskaber, internationalisering, talentudvikling og fonden som effektiv og højt performende organisation.

Fondens ressourcer skal nu tilpasses de nye prioriteringer, så der bliver mulighed for at implementere den nye strategi. Bestyrelsen ønsker samtidig at skabe en endnu mere skalerbar og effektiv organisation, så fonden bl.a. kan styrke sit internationale fokus og øge den fysiske tilstedeværelse i de regionale erhvervshuse og på landets universiteter. Som led i tilpasningen flytter direktionen desuden yderligere to arbejdspladser til fondens hovedkontor i Aarhus. 

Om organisationsændringerne siger direktør, Anne-Marie Levy Rasmussen: 

”Den fremtidige organisation for Innovationsfonden kommer til at afspejle, hvad vi skal opnå, og vil give os de bedste muligheder for at være succesfulde med de nye strategiske fokusområder. Reorganiseringen af fondens ressourcer er første skridt på den rejse, vi nu begynder. Vi vil de næste seks måneder udvikle organisationen, herunder alle processer, virkemidler, teknologier og måder at arbejde på, så de flugter med kundernes behov og de ambitiøse mål for fonden.” 

Innovationsfondens fire strategiske fokusområder og nye organisering uddybes og offentliggøres senere på sommeren 2020, når de interne processer er gennemført. 

Der bliver ikke ændret på programmer og budgetter i 2020.

Fakta om organisationsændringerne: 

  • 13 medarbejdere varsles afskediget 
  • Fem medarbejdere rokereres internt 
  • To stillinger flyttes fra det regionale kontor i København til hovedkontoret i Aarhus 
  • Der oprettes ni nye stillinger – herunder nye funktioner inden for det internationale område, humaniora/samfundsvidenskab og datastruktur samt nye funktioner med arbejdssted i erhvervshusene og funktioner, der skal sikre øget tilstedeværelse på landets universiteter. 

For yderligere information: Kontakt kommunikationschef, Pernille Rype Elley, 61905060