Innovationsfonden søger kandidater til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder

Innovationsfonden søger kandidater til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder-programmet for de tidligere iværksættere. Medlemmerne af udvalget bistår med faglige vurderinger af ansøgninger på iværksætterområdet og får dermed en vigtig rolle i det tidlige iværksætteri i Danmark.

 

Innovationsfonden og Innofounder

Innovationsfonden er en offentlig uafhængig fond, der investerer såkaldt ”soft money” i at accelerere forskning og viden til innovative løsninger, der har potentiale til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har et årligt investeringsbudget på knap 2 mia. kr.

Innofounder er Innovationsfondens program for vidensbaseret iværksætteri i de tidlige faser. Formålet med programmet er at styrke det vidensbaserede iværksætteri i Danmark ved at tilbyde finansiering og sparring i de tidlige, risikofyldte faser, hvor der typisk endnu ikke er betalende kunder eller adgang til kapital fra private investorer.

Med henblik på at sikre en solid faglig vurdering af ansøgninger til programmet, foretages ansøgningsvurderingen af fondens sekretariat i samarbejde med to fagudvalg for Innofounder: Det Faglige Vurderingsudvalg og Paneludvalget.

Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder

Det Faglige Vurderingsudvalg består af 1 forperson og 5-15 medlemmer. Udvalget har til opgave at bistå med skriftlige vurderinger, der hvor Fondens sekretariat ikke råder over de fornødne kompetencer. Du kan se det nuværende vurderingsudvalg for Innofounder her.

Medlemmer til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder udpeges på baggrund af følgende kriterier:

 • besidder betydelig viden og erfaring inden for sit fagområde
 • du har indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling
 • du behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau

Fonden har et særligt ønske om at få flere medlemmer inden for:

 • Government Technology
 • Transport / Logistik
 • Design / Lifestyle
 • Musik / Underholdning
 • Retail / E-commerce
 • Maritim teknologi

Vi forventer, at du:

 • Kan lave skriftlige vurderinger af høj kvalitet af ca. 48 korte Innofounder ansøgninger årligt
 • Kan arbejde i 2 årlige peak perioder (forår og efterår)
 • Deltager i et onboarding forløb, som klæder medlemmet grundigt på til at varetage opgaverne og giver en dybere indsigt i programmet og fonden

Vi kan tilbyde dig:

 • En årlig kontrakt på 22.000 kr. pr. medlem
 • En vigtig rolle og stort indblik i det tidlige iværksætteri i Danmark

Forslag til medlemmer

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at indstille sig selv eller andre relevante.

Forslag til medlemmer skal indeholde:

 • En kort begrundelse for indstillingen af den konkrete kandidat. Begrundelsen bør relatere sig til udpegningskriterierne.
 • Et kort CV, evt. i form af link til LinkedIn profil
 • Kontaktoplysninger på kandidaten

Man kan indsende flere forslag, og det forudsættes, at de foreslåede kandidater er bekendte med indstillingen og interesserede i at blive medlem af udvalget.

Beskikkelsesperioden løber fra marts 2022 og i en periode på op til tre år med mulighed for forlængelse.

Forslag sendes til kontakt@innofond.dk senest 5.januar. Vi anbefaler, at man benytter sikker post til at sende forslag til Innovationsfonden. Læs mere om sikker post Innovationsfondens hjemmeside.

Den videre proces

Baseret på de indkomne forslag udarbejder sekretariatet en indstilling til fondens bestyrelse, der er ansvarlig for at udpege medlemmer af udvalgene.

For mere information om udvalgene og hvad det indebærer at være medlem, kontakt Astrid Høegh Tyrsted på astrid.hoegh.tyrsted@innofond.dk.

Yderligere information om Innovationsfonden og Innofounder programmet kan her.