Innovationsfonden søger kandidater til paneludvalget for Innoexplorer-programmet

Innovationsfonden søger kandidater til paneludvalget for Innoexplorer-programmet. Medlemmer af paneludvalget bistår med faglige vurderinger af ansøgninger, hvor det kommercielle potentiale i forskningsresultater fra de offentlige danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler kan afdækkes og modnes, inden der etableres en virksomhed baseret på resultaterne.

 

Innovationsfonden og Innoexplorer

Innovationsfonden er en offentlig og uafhængig fond, der investerer såkaldt "soft money" i at accelerere forskning og viden til innovative løsninger, der har potentiale til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har et årligt investeringsbudget på knap 2 mia. kr.

Innoexplorer er Innovationsfondens program, der har til formål at modne iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra de offentlige danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler.

Med henblik på at sikre en solid faglig vurdering af ansøgninger til programmet foretages ansøgningsvurderingen af paneludvalget.
 

Paneludvalget for Innoexplorer

Paneludvalget består af 1 forperson og 25-35 medlemmer. Udvalget har til opgave at bistå med vurderinger af ansøgninger til Innoexplorer programmet gennem skriftlige vurderinger og panelmøder, hvor ansøgere pitcher deres iværksætteridé for paneludvalget. Du kan se det nuværende paneludvalg for Innoexplorer her.

Medlemmer til paneludvalget for Innoexplorer udpeges på baggrund af følgende kriterier:

 • Besidder nyeste viden inden for sit fagområde
 • Har minimum 5 års erhvervserfaring inden for sit fagområde
 • Har betydelig indsigt i kommercialisering af forskning
 • Har betydelig indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling
 • Behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau
   

Vi forventer, at medlemmerne:

 • Kan lave skriftlige vurderinger af ca. 16 ansøgninger årligt, som forberedelse til panelmøderne
 • Deltager i minimum 2 panelmøder årligt
 • Deltager i et onboarding forløb, som klæder medlemmet grundigt på til at varetage opgaverne og giver en dybere indsigt i programmet og fonden
   

Vi kan tilbyde medlemmerne:

 • En årlig kontrakt på 22.000 kr. pr. medlem
 • En vigtig rolle og stort indblik i det tidlige iværksætteri ved danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner
   

Forslag til medlemmer

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at indstille sig selv eller andre relevante kandidater.

Forslag til medlemmer skal indeholde:

 • En kort begrundelse for indstillingen af den konkrete kandidat. Begrundelsen bør relatere sig til udpegningskriterierne.
 • Et kort CV, evt. i form af link til LinkedIn-profil
 • Kontaktoplysninger på kandidaten

Man kan indsende flere forslag, og det forudsættes, at de foreslåede kandidater er bekendt med indstillingen og interesserede i at blive medlem af udvalget.

Beskikkelsesperioden løber fra 1. januar 2022 og i en periode på op til tre år med mulighed for forlængelse

Medlemmer af paneludvalget for Innoexplorer kan ikke være ansat på en offentlig dansk forsknings- og uddannelsesinstitution eller hospital i beskikkelsesperioden. Ligeledes foretrækkes kandidater, som ikke er ansat i en organisation, hvor der må forventes, at være sandsynlighed for, at der ofte vil opstå habilitetsudfordringer, fx organisationer, som ofte vejleder Innoexplorer-ansøgere eller investerer i tidligere Innoexplorer-projekter.

Forslag sendes til innoexplorer@innofond.dk senest 25. november 2021. Vi anbefaler, at man benytter sikker post til at sende forslag til Innovationsfonden. Læs mere om sikker postInnovationsfondens hjemmeside.

Den videre proces

Baseret på de indkomne forslag udarbejder sekretariatet en indstilling til fondens bestyrelse, der er ansvarlig for at udpege medlemmer af udvalgene.

For mere information om udvalget og hvad det indebærer at være medlem af paneludvalget for Innoexplorer, kontakt Annemarie Etzerodt på annemarie.etzerodt@innofond.dk 

Yderligere information om Innovationsfonden og Innoexplorer-programmet kan findes på fondens hjemmeside www.innovationsfonden.dk