Innovationsfonden søger kandidater til Paneludvalget for Innofounder

Innovationsfonden søger kandidater til Paneludvalget for Innofounder-programmet for det tidlige iværksætteri. Medlemmerne af udvalget bistår med faglige vurderinger af pitch og ansøgninger på iværksætterområdet og får dermed en vigtig rolle i det tidlige iværksætteri i Danmark.

 

Innovationsfonden og Innofounder

Innovationsfonden er en offentlig uafhængig fond, der investerer såkaldt 'soft money' i at accelerere forskning og viden til innovative løsninger, der har potentiale til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har et årligt investeringsbudget på knap 2 mia. kr.

Innofounder er Innovationsfondens program for vidensbaseret iværksætteri i de tidlige faser. Formålet med programmet er at styrke det vidensbaserede iværksætteri i Danmark ved at tilbyde finansiering og sparring i de tidlige, risikofyldte faser, hvor der typisk endnu ikke er betalende kunder eller adgang til kapital fra private investorer.

Med henblik på at sikre en solid faglig vurdering af ansøgninger til programmet, foretages ansøgningsvurderingen af fondens sekretariat i samarbejde med Paneludvalget for Innofounder.

Paneludvalget for Innofounder

Paneludvalget består af 1 forperson, 1-2 næstforpersoner og 15-30 medlemmer. Udvalget har til opgave at bistå med vurderinger af ansøgninger til programmet Innofounder gennem skriftlige vurderinger og panelmøder, hvor ansøgere pitcher deres iværksætteride for paneludvalget. Du kan se det nuværende paneludvalg for Innofounder her.

Medlemmer til paneludvalget for Innofounder udpeges på baggrund af følgende kriterier:

 • Besidder nyeste viden inden for sit fagområde
 • Har minimum 5 års erhvervserfaring inden for dit fagområde
 • Har betydelig indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling
 • Behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau

Vi forventer, at du:

 • Kan lave skriftlige vurderinger af ca. 30 ansøgninger årligt som forberedelse til panelmøderne
 • Deltager i minimum 2 panelmøder årligt
 • Deltager i et introduktionsforløb, som klæder dig grundigt på til at varetage opgaverne og giver dig dybere indsigt i programmet og fonden

Vi kan tilbyde dig:

 • En årlig kontrakt på 22.000 kr. pr. medlem
 • En vigtig rolle og stort indblik i det tidlige iværksætteri i Danmark

Forslag til medlemmer

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at indstille sig selv eller andre relevante.

Forslag til medlemmer skal indeholde:

 • En kort begrundelse for indstillingen af den konkrete kandidat. Begrundelsen bør relatere sig til udpegningskriterierne
 • Et kort CV, evt. i form af link til LinkedIn profil
 • Kontaktoplysninger på kandidaten

Man kan indsende flere forslag, og det forudsættes, at de foreslåede kandidater er bekendte med indstillingen og interesserede i at blive medlem af udvalget.

Beskikkelsesperioden løber fra marts 2022 og i en periode på op til tre år med mulighed for forlængelse.

Forslag sendes til kontakt@innofond.dk senest 5. januar 2022. Vi anbefaler, at man benytter sikker post til at sende forslag til Innovationsfonden. Læs mere om sikker post Innovationsfondens hjemmeside.

Den videre proces

Baseret på de indkomne forslag udarbejder sekretariatet en indstilling til fondens bestyrelse, der er ansvarlig for at udpege medlemmer af udvalgene.

For mere information om udvalgene og hvad det indebærer at være medlem, kontakt Astrid Høegh Tyrsted på astrid.hoegh.tyrsted@innofond.dk.

Yderligere information om Innovationsfonden og Innofounder kan findes her.