Ejnar Moltzen

Innovationsfonden supporterer formandspost i ICPermed

Ejner K. Moltzen, scientific evaluator for Innovationsfonden, er valgt som formand for ICPermed.

Som en del af sin internationale strategi inden for life science har Innovationsfonden været en aktiv medspiller i fremdriften af ICPermed siden starten.

ICPermed er en EU-finansieret kommunikations- og supportplatform, der har til formål at fremme forskning og innovation af personlig medicin internationalt. Organisationen har for øjeblikket over 40 medlemmer bestående af offentlige og private non-profit investerings- og policy organisationer.

ICPermed har gennem de sidste fire år spillet en meget aktiv rolle i at kortlægge det videnskabelige og politiske landskab inden for personlig medicin, og via sin brede medlemsskare har ICPermed været med til at strømline forskning og innovation inden for personlig medicin på tværs af Europa.

ICPermed går nu mod sin anden fase rettet imod det nye europæiske partnerskab, Horizon Europe. I denne fase har Innovationsfonden indvilliget i at supportere formandsposten i ICPermed. Opgaven som formand vil blive varetaget af Ejner K. Moltzen, der har været tilknyttet fonden som scientific evaluator de sidste fire år med speciel fokus på nationale og internationale aktiviteter inden for personlig medicin.

 

Læs mere om ICPermed