grøn forskning og innovation sætter rekord

Innovationsfondens finansiering af grøn forskning og innovation sætter rekord

Coronakrisen har ikke sat en stopper for danske forskere og virksomheders grønne innovationslyst. 2020 blev et rekordår for Innovationsfondens finansiering af grønne forsknings- og innovationsprojekter. Den grønne omstilling af det danske samfund er i fuld gang, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør for fonden.

En ny opgørelse over Innovationsfondens finansiering af grøn forskning og innovation viser, at 2020 – trods coronakrise – blev et rekordår. Aldrig tidligere har fonden investeret så mange penge i grønne innovationsprojekter fra forskere og virksomheder.

I 2018 og 2019 uddelte Innovationsfonden grønne bevillinger for ca. 1 mia. kr. om året. I 2020 var den samlede bevilling til grøn forskning og innovation på hele 1,65 mia. kr. fordelt på mere end 200 forskellige innovationsprojekter med deltagelse af danske virksomheder og vidensinstitutioner.

Tallene vidner om, at den grønne omstilling af det danske samfund og dansk erhvervsliv er i fuld gang, lyder det fra Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør for Innovationsfonden.

- Der skal en enorm indsats til for, at vi i Danmark når vores ambitiøse klimamålsætninger. Det kræver en gennemgribende grøn omstilling af alle dele af vores samfund. Og den udvikling er heldigvis allerede i fuld gang. Aldrig før har Innovationsfonden investeret så mange penge i grøn forskning og innovation. Og det kan vi kun, fordi danske forskere og virksomheder har så mange gode og innovative ideer til, hvordan vi kan skabe nye klimaløsninger, bæredygtige virksomheder og grønne tiltag, der sætter turbo på den grønne omstilling, siger Anne-Marie Levy Rasmussen.

Rekordhøjt niveau
Innovationsfonden kunne sidste år sætte gang i hele 207 grønne innovationsprojekter – langt de fleste med deltagelse af danske virksomheder, herunder et betydeligt antal SMV’er fra alle dele af Danmark.

Den rekordstore investering er gået til grønne projekter på en lang række forskellige områder. En betydelig del af de grønne midler blev udmøntet på energiområdet, hvor fonden investerede i energiprojekter inden for solenergi, vindenergi, varmeforsyning, Power2X, elektrolyse, energilagring og energieffektivitet.

Energiområdet vil også i år og i de kommende år være et særligt fokuseret investeringsområde for Innovationsfonden som led i de nye grønne forskningsmissioner

Læs mere om fondens indsats i de grønne forskningsmissioner her.

Ud over et stort antal energiprojekter udmøntede fonden også i en række forsknings- og innovationsprojekter inden for miljø og bioressourcer, herunder projekter inden for særligt vand og bæredygtige fødevarer og fødevareproduktion.

Den grønne bølge rider videre
De grønne ideer og løsninger ser ud til at spire ufortrødent blandt forskere og virksomheder. Således har Innovationsfonden i den netop overståede Grand Solutions-ansøgningsrunde i foråret 2021 modtaget et betydeligt antal grønne ansøgninger. Ansøgerne har indsendt forslag til grønne projekter for hele 1,7 mia. kr.

Læs mere om ansøgningsrunden

Samtidig har Innovationsfonden fuld gang i arbejdet med at understøtte grønne partnerskaber, der skal løse de grønne forskningsmissioner, der er en vigtig del af regeringens grønne forskningsstrategi.

Læs mere om fondens arbejde med de grønne missioner

Læs mere om regeringens grønne forskningsstrategi